Zrušimo silose, izboljšajmo medoddelčno komunikacijo

Zrušimo silose, izboljšajmo medoddelčno komunikacijo

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Datum: ponedeljek, 20. november 2017 od 9. do 13. ure
Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)
Predavatelj: Matic Kadliček


PRIJAVNICA.

Delavnica Interna komunikacija pomaga vsem razumeti, kako slaba skrb za notranje stranke vodi do nezadovoljnih zunanjih strank. Učinkovite organizacije so sestavljene iz timov. Različnih ljudi s posebnimi veščinami, znanji in izkušnjami, ki sodelujejo pri skrbi za potrebe svojih strank – tistih zunaj organizacije, ki uporabljajo in plačujejo njihove izdelke in storitve. Žal pa neuspehi pri tem najpogosteje izhajajo iz nezmožnosti prepoznavanja, razumevanja in skrbi za potrebe naših notranjih strank – naših sodelavcev v drugih timih ali oddelkih, s katerimi pa moramo znati sodelovati, če želimo, da vse teče gladko tako znotraj organizacije kot tudi v vseh njenih dejavnostih navzven.

  • sodelavce iz drugih oddelkov ali timov obravnavajte z enako mero vljudnosti in spoštovanja, kot bi obravnavali zunanje stranke
  • nudite dobro podporo notranjim strankam –  sodelavcem iz drugih timov ali oddelkov
  • bodite jasni glede tega, kaj pričakujete od drugih timov ali oddelkov; pozanimajte se, kaj drugi pričakujejo od vas
  • zunanje stranke naj bodo del organizacijske strukture – in to na vrhu
  • ne zamujajte poslovnih priložnosti zaradi ozkega osredotočenja na delo vašega oddelka
  • potrebno je razviti različne mehanizme za reševanje različnih vrst konfliktov
  • spodbujajte iniciativnost ter pohvalite in nagradite tiste, ki učinkovito sodelujejo s svojimi notranjimi strankami

 Delavnica je namenjena:

  • vodjem služb, oddelkov, projektnih timov in delovnih skupin
  • vodjem delovnih in poslovnih enot, vodjem področij
  • vsem, ki želite izboljšati komunikacijo med oddelki in timi ter odpraviti konflikte in “mentaliteto silosov”

 Več na: Akademija znanja

O IZVAJALCU

    Delavnico bo izvedel Matic Kadliček, univ. dipl. psih. Specializiran je za razvoj kadrov v gospodarstvu in je med prvimi slovenskimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter vpeljuje učne centre ter druga orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja »mehkih« veščin, psihološkega ocenjevanja, coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«.

Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij pri Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Vsa leta je tudi zavzet mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in novo diplomiranih psihologov.