ZAKLJUČNI RAČUN ZA DRUŠTVA

Datum izvedbe: četrtek, 2. februar 2017 od 16. do 19. ure

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje, učilnica št. 3/ nadstropje

Cena: 75,00 € brez DDV (91,50 € z DDV)

Prijavnica.

 

VSEBINA

 • Pravna podlaga za delovanja društva
  • Zakon o društvih
  • Prenovljeni SRS za društva v letu 2016
 • Društvo z davčnega vidika
  • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
  • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
  • Sponzorstvo in donatorstvo
  • Izplačila članom
  • Odbitni delež pri davku na dodano vrednost
  • Finančno in blagajniško poslovanje: zakonski predpisi in ali tudi za društva veljajo spremembe poslovanja na gotovinskem poslovanju in pri izdajanju računov – davčno potrjevanje računov (sprememba junij 2016))
 • Praktični primeri izdelave letnega poročila za leto 2016 (novi obrazci za leto 2016!)
 • Vprašanja udeležencev

 

Komu je namenjen:

- Predsednikom društev

- Osebam, ki vodijo poslovne knjige za društva

- Računovodskim servisom

 

PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka

je ekonomistka z 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.