ZAKLJUČNI RAČUN, NOVOSTI in AKTUALNE TEME 2016

DO NOVOSTI V 2016 Z NA HITRO Z ODLIČNO PREDAVATELJICO

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Datum: četrtek, 10. december 2015 od 9. do 12. ure

Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)

PRIJAVNICA.

 

NAMEN SEMINARJA:

Predstaviti in opozoriti udeležence na nove, spremenjene ali dopolnjene oziroma aktualne določbe predpisov, ki se pričnejo uporabljati s 1.1.2016 in vplivajo na njihovo operativno delo pri:

 • Obračunu plač in poročanje o izplačanih plačah
 • Zaključevanju letnih poročil za leto 2015
 • Vrednotenju osnovnih sredstev - metoda revalorizacije za mikro družbe in podjetnike
 • Opozorili na dopolnjena splošna pravila vrednotenja v računovodskih izkazih
 • Opozoriti na spremenjeno določbo ZPIZ glede upokojencev in hkratnega statusa nosilca s.p., ali direktorja v letu 2016.

 

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

Seminar je namenjen tistim,  ki delajo v računovodstvu,  bodisi v računovodskem servisu,  samostojno opravljajo računovodske storitve , bodisi delajo v računovodskem oddelku... Seminar je namenjen tudi drugim osebam, ki jih ta tematika zanima.

 

KRATKA VSEBINA SEMINARJA:

Prostovoljsko delo - ali res lahko in kako lahko delodajalec uveljavlja nadomestilo plače za svojega zaposlenega, ki je med delovnim časom opravljal prostovoljsko delo?

Nosilec s.p./direktor in upokojenec  - ali ima lahko upokojenec tudi v letu 2016 npr. še vedno svoj s.p. in prejema svojo pokojnino?

M in rek obrazci 2016 - Ali se bodo res v letu 2016 spremenili REK 1 obrazci? Zakaj in kako to vpliva na obračun plače in izpis plačilne liste?

Novi SRS 2016 - Z dne, 22.10.2016 so bili sprejeti Novi SRS 2016, ki se prično uporabljati s 1.1.2016. Kako ti novi SRS 2016 vplivajo na delo računovodje v mikro podjetju ali pri podjetniku?

 • Kaj so revarlorizacijske rezerve – kdo jih mora oblikovati in kako?
 • Kdaj se uporablja postavka rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
 • Ali se mora oblikovati terjatve za odložene davke in rezervacije za odpravnine pri mikro organizaciji oziroma podjetniku?

 

ZGD-1 I url 55/2015 – nekatere določbe se pričnejo uporabljati s 1.1.2016.

Kako spremenjeni in sprejeti ZGD vpliva na poslovanje in računovodenje mikro podjeta oz. podjetnika?

 • Kdo po novih merilih spada v mikro organizacije in kdo v majhne organizacije?
 • Kako nova razvrstitev v mikro in majhne organizacije vpliva na računovodsko delo v teh organizacijah ?
 • Ali se bodo enotna računovodska poročila uporabljala že za leto 2015?
 • Kakšna so nova oziroma spremenjnena splošna pravila vrednotenja v računovodskih izkazih?
 • Kaj pomeni določba o obveznem ohranjanju osnovnega kapitala in prepoved dajanja posojil na podlagi posojilnih pogodb drugim osebam?

 

PREDAVATELJICA

Predavateljica: Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka,z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije

Je tudi višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in uspešna predavateljica.  V letu 2012 si je pridobla naziv potrjena članica v komisiji za potrjevnaje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja.

Njena predavanja so po ocenah udeležecev: dinamična, kratka in jedrnata ter zelo praktična.