Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Izobraževalni programi UŽU – usposabljanje za življenjsko uspešnost so javno veljavni programi namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih, pridobivanju socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja, računalništva in aktivnega državljanstva. Vsi programi so brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

Most do izobrazbe (UŽU MI) je namenjen odraslim, ki ste se že ali se še nameravate vključiti v nadaljnje formalno izobraževanje. Program obsega 120 ur in zajema uporabna znanja za življenje in ponovno vključitev v izobraževanje (osnovna znanja računalništva, pisanje življenjepisa, prošnje za zaposlitev, ipd.).

Moj korak (UŽU MK) je namenjen odraslim s posebnimi potrebami, ki želijo živeti bolj samostojno in posledično izboljšati osebno kakovost življenja. Program traja 120 ur in poteka pod vodstvom usposobljenih mentoric.

Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS) je namenjen staršem otrok v prvem triletju devetletke, še posebej tistim, ki bi radi pomagali svojim otrokom pri učenju. Program traja 50 ur in poteka praviloma na matični osnovni šoli.

Branje za znanje in branje za zabavo (UŽU BZZ) je namenjen staršem in starim staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč otrokom pri razvijanju porajajoče se pismenosti. Vsebine 25-urnega programa so: kako beremo z otrokom, pisave okrog nas, otroške knjige in dramatizacija izbrane knjige.

Izzivi podeželja (UŽU IP) je namenjen odraslim z največ 10 leti šolanja, ki živijo na podeželju in želijo izkoristiti priložnosti, ki jim jih to okolje ponuja. Program traja 120 ur in ponuja uporabne vsebine iz naslednjih področij: podjetništvo na podeželju, osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji, kako pridobiti evropska sredstva, trženje, veščine komuniciranja, nacionalne poklicne kvalifikacije, ipd., ter neposredne oglede dobrih praks uspešnega podjetništva na podeželju.