Varovanje osebnih podatkov

Sample image

Za potrebe razvojno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Slovenije ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki financira delovanje svetovalnega središča in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali e-pošti, prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki, da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke posredujejo osebne podatke prostovoljno, pri osebnem obisku svetovalnega središča tudi podpišejo izjavo. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta ACS in MIZŠ. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču Velenje vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču Velenje. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je AZ Ljudska univerza Velenje, upravljalec centralne zbirke osebnih podatkov pa je Andragoški center Slovenije.