Svetovanje za odrasle 2015

                           

Na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti svetovanja za odrasle na širšem področju SAŠA regije. Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanje kakovostnega svetovanja za odrasle za uspešno vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 • zaposleni, stari 45 in več
 • brezposelni, stari 50 in več
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje
 • invalidi
 • migranti.

V okviru projekta brezplačno potekajo naslednje aktivnosti:

 • poglobljeno svetovanje posameznikom
 • postopki ugotavljanja in potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj
 • svetovanje kandidatom  v postopku za pridobitev javno-veljavnega certifikata NPK , certifikata iz tujega jezika, ECDL spričevalo,…

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni kandidata pa so:

 • vključitev v javno-veljavno izobraževanje oz. usposabljanje
 • pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino (npr. nacionalna poklicna kvalifikacija)
 • vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja
 • zaposlitev

 

Projekt Svetovanje za odrasle 2015  izvajamo v obdobju od 20.3.2015 do 31.10. 2015. V tem obdobju bomo v proces svetovanja vključili 150 udeležencev.

Omenjeno svetovanje je za vse brezplačno. Prijazno vabljeni.

Informacije in prijave: Svetovalno središče Velenje, tel. 898 54 70 in 898 54 58.

 

Rezultati projekta Svetovanje odrasli 2015 AZ Ljudska univerza Velenje.
Analiza odgovorov svetovancev.

 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«