Projekt GOAL - svetovanje odraslim v izobraževanju

Informiranje in svetovanje izvajamo v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners): Svetovanje odraslim v izobraževanju. V projektu, ki traja 3 leta od februarja 2015 do januarja 2018, poleg Slovenije sodelujejo še Belgija, Češka, Islandija, Litva, Nizozemska in Turčija kot tihi partner z vlogo opazovalca.V našem okolju je vzpostavljeno partnerstvo med Svetovalnim središčem Velenje na Ljudski univerzi Velenje in Šolskim centrom Velenje. V projektu razvijamo pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih: migrantom, zaposlenim, brezposelnim in starejšim od 50 let. Naš glavni cilj pa je povečanje vključitev odraslih v vse oblike učenja in izobraževanja, da bi povečali zaposljivost in izboljšali kvaliteto življenja.

V Svetovalnem središču Velenje vam brezplačno zagotavljamo informacije in svetujemo pri:

  • odločanju in izbiri ustreznega izobraževanja in usposabljanja,
  • organizaciji in poteku izobraževanja,
  • pridobitvi NPK – nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • odpravljanju ovir za uspešno učenje,
  • načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere,
  • izvajanju postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc.

V preteklem letu smo v postopek svetovanja po protokolu vključili 23 udeležencev in skupaj s strokovnimi ustanovami v Savinjski regiji oblikovali regionalno mrežo partnerjev, namenjeno odraslim in njihovim potrebam po svetovanju, povezanim z izobraževanjem. Naj bo projekt GOAL priložnost tudi za vaš nov začetek! Vabljeni!

V tem letu smo v svetovanje vključili še 27 svetovancev, tako smo skupaj svetovali 50 svetovancem in cilj projekta dosegli. Uspešno smo sodelovali z regionalnimi in nacionalnimi partnerji ter dosegli zastavljene cilje.

Mednarodni projekt GOAL se izvaja  okviru programa Erasmus + KA3 – eksperiment urejanja politike izobraževanja.

 

Več si lahko pogledate v naslednjem video posnetku.

Izjavo uspešne zgodbe udeleženke Sabine Avdić Mastnak si lahko pogledate na naslednji povezavi.

 

Fotoutrinki

28GOAL_4Slika1Slika10Slika11Slika12Slika2Slika3Slika4Slika5Slika6Slika7Slika8Slika9GOAL--3Goal---22