Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 - 2022

                                                 

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:

AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Med zaposlenimi bomo pozornost namenili tudi ranljivim skupinam zaposlenih, kot so: starejši od 45 let, manj izobraženi, priseljenci/migranti in samozaposleni kmetje.

CILJI PROJEKTA

Kvalitativni cilji

Temeljni cilj projekta je kakovostno in poglobljeno informiranje in svetovanje za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Z dodatnim usposabljanjem se bodo povečale oz. izboljšale kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem okolju. Pričakujemo, da bomo z izvajanjem dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO lahko prispevali k:

- večji motiviranosti svetovancev za vključitev v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,

- večji vključenosti obravnavanih svetovancev v programe izobraževanja in usposabljanja, pridobitev NPK in drugih certifikatov,

- večji vključenosti svetovancev v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc,

- poglobljenemu sodelovanju s ključnimi deležniki (zlasti podjetji) v naši regiji.

Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se pomembno umešča in vsebinsko dopolnjuje dokumente regionalnega razvoja v točkah, kjer je poudarjeno področje vseživljenjskega učenja.

Kvantitativni cilji

Do zaključka projekta (31.3.2022) bomo skupaj s konzorcijskim partnerjem v poglobljeno svetovanje pritegnili najmanj 720 udeležencev iz skupine zaposlenih na področju Zgornje Savinjske regije. Pri tem bomo konzorcijski partnerji zagotovili, da se bo vsaj 75% udeležencev po zaključenem svetovanju vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje ali usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije oz. certifikata.

 

Vabimo vas na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, v katerem boste skupaj s svetovalcem:

-  odkrili poklicne in osebne interese v zvezi z izobraževanjem

-  analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, zastavili cilje in izdelali individualni izobraževalni načrt

-  prepoznali in vrednotili že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

OBVESTILO O OBJAVAH

Prijazno vabljeni, za vse udeležence je individualno svetovanje BREZPLAČNO.

 

POMOČ zaposlenim v času izrednih razmer.

 

Kontakt AZ LUV:                                                                  

Biserka Plahuta, mag. manag. izobr.                                  Jasmina Felicijan, mag. manag.                                      

040 775 040                                                                       03 898 54 52

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.                                            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Kontakt ŠCV:

Maja Radšel, prof.

03 896 06 74

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Več si lahko pogledate v naslednjem video posnetku ali zloženki.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.«

Poročila:

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2016

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2017

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2018

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2019

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2020

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2021

Predstavitev in objava doseženih rezultatov projekta Svetovanje zaposlenim v letu 2022

INFO ISIO 2018 - 2019 časopis - naš članek o svetovanju zaposlenim v podjetju SKAZA d.o.o.

Gostovanje na televiziji

V oddaji Preverjeno.

Objava na portalu RTV SLO o našem uspešnem svetovanju v podjetju Plastika Skaza d.o.o. z izjavami svetovancev

V oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija

Priprava portfolia- video prikaz

Uspešne zgodbe svetovanja 

David Mršnjak
Gregor Kojc
Peter Platovšek
Goran Gačić

Gostovanje v oddaji na VTV, september 2020 

V oddaji na VTV- september 2021:

http://vtv1.ddns.net:5000/sharing/JGEmbJ2QR

Izjava podjetja s katerim smo zelo uspešno sodelovali:

Barbara Mladovan, Kadrovska služba in organizacija Hisense Europe

Foto utrinki - predstavitev projekta, motivacijskih delavnic, individualnega svetovanja v pisarni in izven:

 

70707273_371737657063786_1290077299474956288_n70913323_359179828299043_1692700659222052864_n71185027_448033409388574_1901615337447620608_nDSC_0304_optDSC_0305_optDSC_0311_optDSC_0320_optIMG-21a18e7d755453ddf6a19bd5ed41d3a1-VIMG-5b019a0eddc7ccf96d349203adfc0804-VIMG_20200716_141112Webpindividualno_svetovanjeDSC_0043svetovanje-3

 

Zaključna konferenca projekta Svetovanje zaposleni 2016 – 2022

1101123456789