Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 - 2022

                                                     

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:

AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Med zaposlenimi bomo pozornost namenili tudi ranljivim skupinam zaposlenih, kot so: starejši od 45 let, manj izobraženi, priseljenci/migranti in samozaposleni kmetje.

CILJI PROJEKTA

Kvalitativni cilji

Temeljni cilj projekta je kakovostno in poglobljeno informiranje in svetovanje za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Z dodatnim usposabljanjem se bodo povečale oz. izboljšale kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem okolju. Pričakujemo, da bomo z izvajanjem dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO lahko prispevali k:

- večji motiviranosti svetovancev za vključitev v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,

- večji vključenosti obravnavanih svetovancev v programe izobraževanja in usposabljanja, pridobitev NPK in drugih certifikatov,

- večji vključenosti svetovancev v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc,

- poglobljenemu sodelovanju s ključnimi deležniki (zlasti podjetji) v naši regiji.

Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja se pomembno umešča in vsebinsko dopolnjuje dokumente regionalnega razvoja v točkah, kjer je poudarjeno področje vseživljenjskega učenja.

Kvantitativni cilji

Do zaključka projekta (31.3.2022) bomo skupaj s konzorcijskim partnerjem v poglobljeno svetovanje pritegnili najmanj 720 udeležencev iz skupine zaposlenih na področju Zgornje Savinjske regije. Pri tem bomo konzorcijski partnerji zagotovili, da se bo vsaj 75% udeležencev po zaključenem svetovanju vključilo v formalno ali neformalno izobraževanje ali usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije oz. certifikata.

 

Vabimo vas na INDIVIDUALNO SVETOVANJE, v katerem boste skupaj s svetovalcem:

-  odkrili poklicne in osebne interese v zvezi z izobraževanjem

-  analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, zastavili cilje in izdelali individualni izobraževalni načrt

-  prepoznali in vrednotili že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence ter izdelali portfolijo

 

Prijazno vabljeni, za vse udeležence je individualno svetovanje BREZPLAČNO.

 

Kontakt AZ LUV:                                                                  

Biserka Plahuta, mag. manag. izobr.                                  Jasmina Felicijan, mag. manag.                                      

03 898 54 70                                                                    03 898 54 52

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.                                            Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Kontakt ŠCV:

Maja Radšel, prof.

03 896 06 74

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Več si lahko pogledate v naslednjem video posnetku ali zloženki.

 

»Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«

 Foto utrinki 

 

DSC_0304_optDSC_0305_optDSC_0311_optDSC_0320_optWebpindividualno_svetovanje