Poleg osnovne dejavnosti informiranja in svetovanja strankam svetovalno središče gradi in krepi mrežo partnerjev , ki sodelujejo, krepijo in pomagajo pri razvoju svetovalnega središča. Razvita informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je pomemben vidik kakovosti pri vodenju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju. Zato je nujno, da se o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo umestitev, razvoj in možnosti za delovanje svetovalnega središča, skupaj dogovorijo partnerji.

Strateški svet odloča o strategiji razvoja, položaju in umestitvi informativno-svetovalne dejavnosti.

Strateški svet sestavljajo:

  •  Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
  •  Center za socialno delo Velenje
  •  Gospodarska zbornica Slovenije - Savinjsko – šaleška območna zbornica Velenje
  •  Mestna občina Velenje
  •  Občina Nazarje
  •  Območna obrtna zbornica Velenje 
  •  Savinjsko – šaleška območna razvojna agencija Mozirje
  •  Zavod RS za zaposlovanje – območna služba Velenje


Poleg Strateškega sveta je v lokalno svetovalno omrežje vključenih tudi 7 organizacij, ki smo združene v Strokovni aktiv svetovalnega središča Velenje. Strokovni aktiv predstavlja obliko neformalnega združevanja strokovnih partnerjev, ki rešujejo strokovne probleme, se med seboj povezujejo in sodelujejo.

 

Sestanek strateškega sveta Svetovalnega središča Velenje in razvoj novih idej