Partnerji v lokalni svetovalni mreži

Poleg osnovne dejavnosti informiranja in svetovanja strankam svetovalno središče gradi in krepi mrežo partnerjev , ki sodelujejo, krepijo in pomagajo pri razvoju svetovalnega središča. Razvita informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je pomemben vidik kakovosti pri vodenju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju. Zato je nujno, da se o najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo umestitev, razvoj in možnosti za delovanje svetovalnega središča, skupaj dogovorijo partnerji.

Strateški svet odloča o strategiji razvoja, položaju in umestitvi informativno-svetovalne dejavnosti.

Strateški partnerji Svetovalnega središča Velenje so:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 • Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
 • Mestna občina Velenje - Urad za družbene dejavnosti
 • CSD Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje
 • Razvojna agencija Savinjsko Šaleške regije
 • Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Velenje


Poleg Strateškega sveta je v lokalno svetovalno omrežje vključenih tudi 7 organizacij, ki smo združene v Strokovni aktiv svetovalnega središča Velenje. Strokovni aktiv predstavlja obliko neformalnega združevanja strokovnih partnerjev, ki rešujejo strokovne probleme, se med seboj povezujejo in sodelujejo.

Strokovni aktiv sestavljajo:

  • AZ Ljudska univerza Velenje
  • AD Uni III Velenje
  • Invel d.o.o Velenje
  • Integra Inštitut
  • Knjižnica Velenje
  • Šolski center Velenje
  • Zavod RS za zaposlovanje OS Velenje

 

Sestanek strateškega sveta Svetovalnega središča Velenje in razvoj novih idej