Komu je namenjeno?

Svetovalno središče Velenje je namenjeno vsem odraslim, ki potrebujete informacije ali nasvet pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom izobraževanja in ob zaključku izobraževanja. 

V Svetovalnem središču Velenje vam bomo brezplačno, nepristransko, zaupno, in celovito svetovali in vas informirali o vseh izobraževalnih možnostih za odrasle v širšem lokalnem okolju. 

Nudimo vam svetovanje pri:

  •  odločanju za izbiro primernega izobraževanja
  •  premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
  •  načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja

in informiranje o:

  •  različnih možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas v širšem lokalnem okolju 
  •  vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi 
  •  trajanju izobraževanja 
  •  načinih preverjanja znanja 
  •  učni pomoči 
  •  možnostih za nadaljnje izobraževanje 


Informirali in svetovali vam bomo:


Po dogovoru je možno tudi skupinsko svetovanje in svetovanje zunaj sedeža svetovalnega središča. 
Vsak prvi torek v mesecu izvajamo informiranje in svetovanje v Nazarjah, v Centru za samostojno učenje, od 10.00 do 11.30 ure. Prosimo, da se predhodno naročite po telefonu na 03 839 02 60. 
Vsako prvo sredo v mesecu izvajamo informiranje in svetovanje v Šoštanju, v Središču za samostojno učenje, od 9.00 do 10.30 ure. Prosimo, da se predhodno naročite po telefonu na 05 994 70 30. 

V lokalno svetovalno omrežje je povezanih 8 strateških in 7 strokovnih partnerjev. 

V Sloveniji deluje 17 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih. Več o njih na spletni strani: http://isio.acs.si

Delovanje svetovalnih središč finančno podpirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. 

Vabljeni v Svetovalno središče Velenje, skupaj bomo lažje kos izzivom prihodnosti!

Priporočamo vam ogled zgodbe o uspehu na Youtube: