Presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnem središču

                                                                                     

       

 

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2017

V Svetovalnem središču Velenje nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Glavne aktivnosti za leto 2017 smo zapisali v Načrtu dela središča ISIO Velenje za leto 2017.

Vsako leto naše svetovalno središče spremlja ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih za posamezno leto, katerega pripravi Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom svetovalno središče januarja pripravi Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje v letu 2016, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje. Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje.

V letu 2017 smo ponovno pregledali tudi model presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO, ki je podlaga za pripravo novega 2-letnega cikla samoevalvacije v središčih ISIO 2017-2018. Na osnovi omenjenega, smo pripravili  Samoevalvacijski načrt presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje za leto 2017.

 

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2015

V Svetovalnem središču Velenje nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. 

Vsako leto naše svetovalno središče spremlja ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih za posamezno leto, katerega pripravi Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom svetovalno središče januarja pripravi Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje v letu 2014, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje. Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje. 

V začetku leta 2015 je svetovalno središče pripravilo tudi Akcijski načrt na področju informiranja in svetovanja za leto 2015, ki bo vodilo našega dela na področju presojanja kakovosti v tekočem letu. Izbrali smo dve področji in dva kazalnika  kakovosti. Več v Akcijskem načrtu za 2015.

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2013

Tudi v letu 2013 v Svetovalnem središču Velenje nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. 

Od januarja do decembra 2012 je naše svetovalno središče spremljalo ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so bila določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2012, katerega je pripravil Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom je svetovalno središče v januarju 2013 pripravilo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v Svetovalnem središču Velenje v letu 2012, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje. Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje. 

V začetku leta 2013 je svetovalno središče pripravilo tudi Akcijski načrt na področju informiranja in svetovanja za leto 2013, ki bo vodilo našega dela na področju presojanja kakovosti v tekočem letu. Izbrali smo dve področji in dva kazalnika kakovosti. Več v Akcijskem načrtu za leto 2013.

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2012

V Svetovalnem središču Velenje tudi v letu 2012 nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Od januarja do decembra 2011 je naše svetovalno središče spremljalo ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so bila določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2011, katerega je pripravil Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom je svetovalno središče v januarju 2012 pripravilo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnem središču Velenje v letu 2011, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje. Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje.

V začetku leta 2012 je svetovalno središče pripravilo tudi Akcijski načrt na področju informiranja in svetovanja za leto 2012, ki bo vodilo našega dela na področju presojanja kakovosti v tekočem letu. Izbrali smo dve področji in dva kazalnika kakovosti. Več v Akcijskem načrtu za leto 2012.

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2011

V Svetovalnem središču Velenje tudi v letu 2011 nadaljujemo s spremljanjem po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Od januarja do decembra 2010 je naše svetovalno središče spremljalo ustrezna merila, kazalnike in standarde kakovosti, ki so bila določena z Načrtom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih v letu 2010, katerega je pripravil Andragoški center RS. Skladno z omenjenim dokumentom je svetovalno središče v januarju 2011 pripravilo Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnem središču Velenje v letu 2010, ki je za naše svetovalno središče dragocen vir informacij o poteku svetovalne dejavnosti ter odlična osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja Svetovalnega središča Velenje.

Poročilo sva pripravili Mirjana Šibanc, vodja Svetovalnega središča Velenje in Biserka Plahuta, svetovalka v Svetovalnem središču Velenje.

V začetku leta 2011 je svetovalno središče pripravilo tudi načrt samoevalvacije na področju informiranja in svetovanja za leto 2011, ki bo vodilo našega dela na področju presojanja kakovosti v tekočem letu. Izbrali smo dve področji in tri kazalnike kakovosti. Več v Samoevalvacijski načrt za leto 2011.

V mesecu marcu 2011 smo v Svetovalnem središču Velenje pripravili tudi predlog Akcijskega načrta razvoja kakovosti svetovalnega središča za leto 2011, katerega je potrdil strateški svet na svoji redni seji dne 20.5.2011.

Presojanje in razvijanje kakovosti v letu 2010

Na osnovi pridobljenih rezultatov smo pripravili samoevalvacijsko poročilo ter nato izdelali akcijski načrt za razvoj kakovosti v letu 2010.

Še posebej nas je zanimalo zadovoljstvo svetovancev s storitvami svetovalnega središča, ter učinki njegovega delovanja.

Skupaj s kolegi vseh štirinajstih svetovalnih središč smo na novo opredelili in izoblikovali vrednote, vizijo in poslanstvo svetovalnih središč. V tem obdobju smo na enotni osnovi pripravili listino kakovosti svetovalnega središča, v kateri so zapisani dogovori, postopki in aktivnosti, ki jih izpeljujemo za razvoj naše kakovosti. Poleg tega smo oblikovali še izjavo o kakovosti, s katero smo opredelili standarde kakovosti, ki jih želimo zagotavljati v delu našega svetovalnega središča.

Sample image

Sample image

 

 

 

 

 

 Svetovalka svetovalnega središča Velenje je strateškim partnerjem predstavila samoevalvacijsko poročilo, pomembne dokumente svetovalnega središča, ki jih je strateški svet svetovalnega središča Velenje na svoji seji 25.3. 2010 tudi sprejel in potrdil. 

Uvajanje modela je del projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Presojanje in razvijanje kakovosti v letih 2007, 2008 in 2009

V letih 2007 in 2008 je Andragoški center Slovenije skupaj s svetovalnimi središči razvil celovit model presojanja in razvijanja kakovosti v mreži vseh štirinajstih slovenskih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih z namenom razvoja kakovosti svetovanja.

V okviru tega modela je bilo leto 2009 posvečeno usposabljanju vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih z namenom samostojne izvedbe prve samoevalvacije kakovosti svetovalnih središč.

Prenesi
Model presojanja in kakovosti
Vizija in poslanstvo
Vrednote
Izjava o kakovosti
Listina kakovosti

Vsi dokumenti, ki nastajajo v Svetovalnem središču Velenje na področju kakovosti, so na voljo na sedežu Svetovalnega središča Velenje.