14 Maj 2012

Svetovalno središče Velenje je v sklopu Dnevov Slovenskih Svetovalnih Središč pripravilo nekaj dogodkov, na katere vas prijazno vabimo. Istočasno pa je mreža štirinajstih svetovalnih središč pod vodstvom Andragoškega Centra Slovenije, strokovnega nosilca svetovalnih središč, izdala že četrti Info ISIO časopis 2012-2013.

21 November 2007

Vseživljenjsko učenje v SA-ŠA regiji od 2007 do 2013 Na Ljudski univerzi Velenje je v sredo, 21. novembra 2007 potekal regijski posvet Svetovalnega središča Velenje z naslovom Vseživljenjsko učenje v Savinjsko-šaleški regiji od 2007- 2013. 

28 Junij 2007

Svetovalno središče Velenje je sodelovalo na zaposlitvenem sejmu, ki ga je organiziral Zavod RS za zaposlovanje OS Velenje. Informirali in svetovali smo vsem, ki so to želeli, o možnostih izobraževanja v širšem lokalnem okolju.

14 September 2005

Dan slovenskih svetovalnih središč 14. septembra 2005 smo v Sloveniji praznovali Dan slovenskih svetovalnih središč. Obeležili smo ga prvič. Njegov glavni namen je bil promocija izobraževanja odraslih za pridobitev formalne izobrazbe, hkrati pa tudi spodbuda odraslim za čim večje vključevanje v različne oblike izobraževanja ter spodbuda za vseživljenjsko učenje - učenje, ki se nikoli ne konča. 

stran 4 od 4