Svetovalno središče Velenje

       

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je s svojim Svetovalnim središčem Velenje (krajše Središče ISIO) vključen v javno mrežo za izvajanje svetovalne dejavnosti, ki se od 1. 1. 2021 izvaja kot javna služba. Središča ISIO in SSU delujejo v okviru javne mreže za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Delovanje javne mreže financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

     

                                                                                           

                                

SVETUJEMO ZA ZNANJE                                                                                                  

V Svetovalnem središču Velenje vam ponujamo celostno, kakovostno, strokovno, zaupno in popolnoma brezplačno svetovanje za:

- vključevanje in nadaljevanje vašega izobraževanja,
- svetovanje za ugotavljanje in dokumentiranje neformalno pridobljenega znanja (postopek vrednotenja vašega predhodno pridobljenega znanja),
- svetovanje pri samostojnem učenju.

Nudimo vam celostno podporo pri kariernem in osebnem svetovanju, ki je nepristransko, zaupno, strokovno in prilagojeno vašim željam in potrebam.

 

Prav tako nudimo informiranje:

- pri različnih možnostih izobraževanja za poklic,
- o strokovnem izpopolnjevanju v širšem lokalnem okolju,
- pri vpisnih pogojih v različne programe in možnostih prehajanja med programi,
- pri trajanju izobraževanja in načinih preverjanja znanja ter povračilu šolnin ( javni razpis)
- pri učni pomoči,
- pri možnostih za nadaljnje izobraževanje in vključevanje v različne tečaje in delavnice neformalnega izobraževanja, itd.

 

KJE NAS NAJDETE?

- Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
- Gaudeamus, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (I. nadstropje)

Svetovanje izvajamo tudi na mobilnih točkah v Savinjsko Šaleški in Zgornje Savinjski dolini. Vse poteka po predhodnem dogovoru.

 

KDO SMO?                                                                                                                 

Svetujemo vam ekipa štirih strokovno usposobljenih svetovalk:

Biserka Plahuta, mag. manag. izobr., svetovalka
Kontakt: 040 775 040; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Jasmina Felicijan, mag. manag., NLP Mojster praktik in Coach, svetovalka
Kontakt: 03 898 54 52; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Barbara Majhen, prof. slov. in račun., svetovalka
Kontakt: 03 898 54 60; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Lucija Grušovnik, prof. slov. in socio., svetovalka
Kontakt: 03 898 54 66; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

       ''Biti pripravljen pomeni že napol zmagati''.       
                                                  Miguel Cervantes

 

Ostale povezave:

* Vse o portalu Središč za samostojno učenje (krajše SSU) najdete na https://portalssu.acs.si/.

* Več o središčih ISIO najdete na https://www.acs.si/projekti/domaci/sredisca-isio/.

* Povezava do digitalne brošure smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti https://www.acs.si/digitalna-bralnica/smernice-za-izvajanje-svetovalne-dejavnosti-v-izobrazevanju-odraslih-ki-se-izvaja-kot-javna-sluzba/

* Več o svetovalni dejavnosti najdete na https://enovicke.acs.si/svetovalna-dejavnost-v-izobrazevanju-odraslih-kot-javna-sluzba/

 


NOVOST – Brezplačno individualno svetovanje za zaposlene! Podrobnosti si oglejte na naslednji povezavi.

 

                     

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Središča ISIO/ Središča SSU – Svetovalno središče Velenje, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik mora posredovati osebne podatke, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.