Svetovalno središče Velenje

 

Morda tudi vi potrebujete nasvet, bi se radi izobraževali, učili, pa ne veste, kje je to možno? Svetovalno središče Velenje vam nudi brezplačno, kakovostno, nepristransko, zaupno in celovito 

informiranje o:

 •  različnih možnostih izobraževanja za poklic,
 •  strokovnem izpopolnjevanju v širšem lokalnem okolju,
 •  vpisnih pogojih v različne programe,
 •  možnostih prehajanja med programi,
 •  trajanju izobraževanja in načinih preverjanja znanja,
 •  učni pomoči, možnostih za nadaljnje izobraževanje,
 •  različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja;

svetovanje pri:

 •  odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 •  premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
 •  načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.

Informiranje in svetovanje izvajamo ob predhodnem naročilu tudi:

 •  v Nazarjah, v Centru za samostojno učenje, Zadrečka cesta 35, vsak prvi torek v mesecu od 10.00 do 11.30.

 
NOVOST – Brezplačno individualno svetovanje za zaposlene! Podrobnosti si oglejte na naslednji povezavi.

Vabimo vas, da nas obiščete v Dnevih slovenskih svetovalnih središč od 25. do 27. septembra 2019. Razpored aktivnosti si oglejte na naslednji povezavi.