Morda tudi vi potrebujete nasvet, bi se radi izobraževali, učili, pa ne veste, kje je to možno? Svetovalno središče Velenje vam nudi brezplačno, kakovostno, nepristransko, zaupno in celovito

informiranje o:

 •  različnih možnostih izobraževanja za poklic,
 •  strokovnem izpopolnjevanju v širšem lokalnem okolju,
 •  vpisnih pogojih v različne programe,
 •  možnostih prehajanja med programi,
 •  trajanju izobraževanja in načinih preverjanja znanja,
 •  učni pomoči, možnostih za nadaljnje izobraževanje,
 •  različnih tečajih in delavnicah neformalnega izobraževanja;

svetovanje pri:

 •  odločanju za izbiro primernega izobraževanja,
 •  premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,
 •  načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.

Informiranje in svetovanje izvajamo ob predhodnem naročilu tudi:

 •  v Nazarjah, v Centru za samostojno učenje, Zadrečka cesta 35, vsak prvi četrtek v mesecu od 15.30 do 18.00 in
 •  v Šoštanju, v Središču za samostojno učenje, v prostorih občine Šoštanj vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 17.00.

Vabimo vas, da nas obiščete v Dnevih slovenskih svetovalnih središč od 18. do 20. septembra 2013. Razpored aktivnosti si oglejte na www.lu-velenje.si.