Samomotivacija, odnosi in komunikacija

(Samo)motivacija, odnosi in komunikacija

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Datum: ponedeljek, 13. november 2017 od 9. do 13. ure
Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)
Predavatelj: Matic Kadliček
PRIJAVNICA.

Delavnica zajema ključne vsebine iz naslova ti. »mehkih« veščin, ki so nepogrešljive zlasti za vodje. Tu vodje spoznajo bistvene značilnosti učinkovitega vodenja, podkrepljenega z različnimi načini podajanja vsebine (predavanje, delavnica, video, delovne naloge, demonstracije). Pri tem ne gre mimo komunikacijskih veščin, ki pa so hkrati pogoj za motiviranje sodelavcev in spodbujanje želenih sprememb. Delavnica na področju odnosov zajema osnove transakcijske analize (življenjske pozicije, ego stanja) in njihov pomen za področje komunikacije ter motiviranja. Kot velja za vse naše delavnice, udeležence tudi tu opremimo z dodatnimi gradivi za vajo in samostojno delo.

V številnih podjetjih vodje znajo iz svojih zaposlenih izvabiti najboljše - pridružite se jim tudi vi!

Vabimo vas, da za hip pomislite kaj bi za vas in vašo ekipo pomenilo, če:

  • razumete, kaj vi in vaši zaposleni resnično potrebujete,
  • dobite orodja za dobro komunikacijo, ki spodbuja spremembe,
  • omogočite učinkovito postavljanje ciljev in hitrejšo realizacijo,
  • drugim in sebi pomagate do boljših osebnih in poslovnih dosežkov,
  • nadgradite svojo uspešnost v različnih odnosih.

Poleg delavniških gradiv prejmete še:

  • Vprašalnik za ugotavljanje, kaj vaša prepričanja o sebi in svetu povedo o vas samih 

O IZVAJALCU

  Delavnico bo izvedel Matic Kadliček, univ. dipl. psih. Specializiran je za razvoj kadrov v gospodarstvu in je med prvimi slovenskimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter vpeljuje učne centre ter druga orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja »mehkih« veščin, psihološkega ocenjevanja, coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«.

Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij pri Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Vsa leta je tudi zavzet mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in novo diplomiranih psihologov.