21 Junij 2013

Projekt Most do znanja in priložnosti poteka v okviru LAS – Društva za razvoj podeželja Zgornje Savinjske doline. Z njim želimo bogato izobraževalno dejavnost Ljudske univerze Velenje približati občanom Zgornje Savinjske doline in vam dati možnost udeležbe na različnih brezplačnih delavnicah in predavanjih. S tem namenom odpiramo štiri nove lokacije, tako imenovane e-točke, in sicer v Gornjem Gradu, na Ljubnem, v Lučah in v Solčavi.

21 Junij 2013

             

Ljudska univerza Velenje si je v letu 2011 zadala nalogo, da v Šaleški dolini zasadi 150 sadnih sadik, od tega nekaj lupinarjev, nekaj jagodičevja in nekaj sadnih dreves. S tem skušamo spodbuditi prebivalstvo k zdravemu načinu življenja in večji ekološki ozaveščenosti. V pomoč k uresničitvi cilja smo k sodelovanju povabili različne partnerje, ki so po svojih željah in zmožnostih zasaditve, izbirali med različnimi vrstami avtohtonih in starih sadnih sort dreves in jagodičevja.

21 Junij 2013

         

Ljudska univerza Velenje je v šolskem letu 2004/2005 v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije vključena v projekt ISIO - postavitev in delovanje svetovalnega središča za izobraževanje odraslih - Svetovalno središče Velenje.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ( ESS ) v višini 75% vrednosti celotnega projekta. Projekt podpira in sofinancira tudi Ministrstvo za šolstvo in šport.

21 Junij 2013
               

Ljudska univerza Velenje je bila v šolskem letu 2004/2005 v sodelovanju z Andragoškim Centrom Slovenije vključena v projekt POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada ( ESS ) v višini 75% vrednosti projekta. Vpeljevanje projekta v izobraževalne organizacije pa je podprlo in sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport v višini 25% vrednosti projekta.
stran 3 od 4