21 Junij 2013

        

V Sloveniji je bilo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, izbranih 15 izobraževalnih organizacij, ki zagotavljajo aktivnosti vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih. Med njimi je tudi AZ Ljudska univerza Velenje. 

21 Junij 2013

Namen projekta:

  • Vzgoja za slovenski jezik
  • Jezik, kot vrednota
  • Preventivno delo z namenom, da v slovenskem jezičnem prostoru ne prevlada "velenjščina" - opozarjanje in informiranje
  • Uvod v organizirano delo za približevanje slovenskega jezika tujcem in tistim, ki živijo v RS, tega jezika iz različnih razlogov pa ne poznajo.
20 Junij 2013

Namen projekta Znanje - ključ do uspešnega podjetja je v procesu vseživljenjskega učenja izboljšati kakovost človeških virov, t.j. srednjega vodstvenega kadra v malih in srednje velikih podjetjih v Savinjski regiji. V projektu bomo raziskali trenutno povpraševanje malih in srednjih podjetij po formalnem in funkcionalnem znanju in se nanj odzvali s pripravo in izvedbo programa poklicnega svetovanja in izobraževalnih modulov (jezikovno in računalniško izobraževanje, komunikacija in učenje socialnih veščin, znanje za osebnostno rast) za 160 zaposlenih. Projekt obsega še promocijo, diseminacijo rezultatov ter evalvacijo.

stran 4 od 4