Center vseživljenjskega učenja SAŠA (2008 - 2013)

06 Januar 2014

       

Ljudska univerza Velenje je v letu 2008 postala nosilka projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) v Savinjsko Šaleški regiji. Skupaj s parterjema podjetjem Invel d.o.o. in Knjižnico Velenje nudimo različne oblike brezplačnega svetovanja, informiranja in učenja vse do leta 2013. Z motiviranjem in odprtim učnim okoljem povečujemo možnosti posameznikov za osebni napredek in razvoj.

Kaj nudimo?

 •  Svetovanje o izobraževalnih možnostih,
 •  možnost brezplačnega učenja s pomočjo računalnika,
 •  pomoč pri iskanju zaposlitve in pisanju vloge za delo, informacije o štipendijah in razpisih,
 •  predavanja, delavnice, informacije, pomoč pri učenju,
 •  mobilno učilnico za samostojno učenje na lokacijah v Zgornji Savinjski dolini,
 •  uporabne informacije in e-gradiva za samostojno učenje na spletnem portalu www.vzu.si.

V okviru Centra VŽU SAŠA delujejo:

 •  Svetovalno središče Velenje,
 •  Središči za samostojno učenje v Nazarjah in Šoštanju,
 •  Informativni kotiček CIPS-a v Nazarjah in Šoštanju
 •  Točke vseživljenjskega učenja v Nazarjah, Šoštanju, Knjižnici Velenje in Invelu, d.o.o., kjer se 2x mesečno izvajajo brezplačne dejavnosti za udeležence,
 •  Mobilna učilnica, aktivna 1x mesečno v eni izmed občin Zgornje Savinjske doline.

V okviru Centra vseživljenjskega učenja smo vzpostavili portal, kjer dobite informacije o različnih aktivnostih in vsebinah. 

Predstavitev projekta Center vseživljenjskega učenja SAŠA na tiskovni konferenci
petek, 13. december 2013

Leta 2008 je bilo na podlagi razpisa takrat Ministrstva za šolstvo in šport ustanovljenih 14 Centrov vseživljenjskega učenja (CVŽU) med njimi tudi CVŽU SAŠA, ker se je takrat bolj intenzivno govorilo o ustanavljanju nove regije. Centre sta financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanja, znanost, kulturo in šport. Glavni namen CVŽU-jev je bil spodbujanje in povečevanje vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje. Projekt je bil izjemno uspešen, saj je preko 240.000 ljudi v Sloveniji od leta 2008 koristilo storitve Centrov vseživljenjskega učenja.

Ljudska univerza Velenje je bila koordinator projekta v Šaleški in Zgornje Savinjski dolini. Je pa izjemno pomembno, da povemo, da so CVŽU-ji delovali kot model dolgoročno usmerjenega povezovanja vseh ključnih nosilcev dejavnosti informiranja, svetovanja ter različnih vrst vseživljenjskega učenja in organiziranega samostojnega učenja v posamezni regiji.

Tako smo v partnersko mrežo povezali ključne akterje s področja gospodarstva, politike in izobraževanja. V partnerske mreže CVŽU-jev so bile vključene lokalne skupnosti (še zlasti Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Nazarje), Zavod za zaposlovanje, razvojna agencija, gospodarska in obrtna zbornica, podjetja, sindikati in ostali akterji, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja/regije, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov.

Projekt CVŽU SAŠA je bil razdeljen na štiri osnovne dejavnosti:

1. Dejavnost informiranja in svetovanja v Svetovalnem središču
V okviru te dejavnosti smo na Ljudski univerzi Velenje odprli Svetovalno središče Velenje, katerega naloga je celovito in nepristransko informiranje in svetovanje na področju izobraževanja. Hkrati sta delovali tudi dve dislokaciji Svetovalnega središča in sicer v Šoštanju in v Nazarjah. V okviru tega smo v Šaleški dolini pričeli tudi z izvajanjem predinformativnega dne skupaj s Šolskim centrom Velenje. Tako smo v Velenje privabili vsako leto preko 40 višje in visokošolskih izobraževalnih institucij in univerz, kjer si je letno preko 800 dijakov praktično na domačem pragu pridobilo informacije o nadaljnjem šolanju. Planirali smo, da bomo v tem času v Svetovalno središče privabili približno 4800 ljudi, vendar nas je odziv presenetil in danes beležimo 6600 svetovancev. 

2. Delovanje točk vseživljenjskega učenja
V tem času so delovale 4 točke vseživljenjskega učenja in sicer v Knjižnici Velenje, v Jakijevi hiši v Nazarjah, na Občini Šoštanj in v podjetju Invel. Število udeležencev na posameznih izobraževalnih delavnicah je bilo 4.750, kar je trikrat več kot smo planirali. Ta rezultat vsekakor kaže, da se je dejavnost prijela in ljudje v naših koncih razumejo pomen vseživljenjskega učenja.

3. Dejavnost portala znanja in promocija vseživljenjskega učenja
To dejavnost je vodil partner, podjetje Invel. Na portalu je bilo objavljenega precej zanimivega gradiva za samostojno učenje ter vse informacije o aktivnostih, ki so potekale v okviru Centra vseživljenjskega učenja SAŠA.

4. Specifične aktivnosti regije
- V okviru specifičnih aktivnosti sta delovala Središče za Samostojno učenje Šoštanj, kjer se je s pomočjo mentorja izobraževalo 475 Šoštanjčanov in Središče za samostojno učenje Nazarje, kjer smo zabeležili obisk 787 posameznikov iz Zgornje Savinjske doline. Na tem mestu posebna zahvala obema občinama, ker sta brezplačno nudili možnost za zagon teh dejavnosti.
- V okviru projekta sta bila urejena tudi dva CIPS kotička v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in sicer v Nazarjah in v Šoštanju.
- Pilotno smo v projektu uporabljali mobilno učilnico, s katero smo gostovali praktično po celi Zgornje Savinjski. Z njeno pomočjo smo izvajali različne delavnice in predavanja ter spodbujali udeležence za samostojno učenje z različnimi programi za samostojno učenje. 


S CVŽU SAŠA smo se poskušali približati tudi ranljivim ciljnim skupinam (brezposelnim, starejšim odraslim, osebam z manjšo motiviranostjo za učenje, kmečkemu prebivalstvu, osipnikom in drugim…) ter jim z različnimi dejavnostmi približati možnosti vseživljenjskega učenja na različne lokacije v regiji ter tako rešiti problem slabših prometnih povezav oz. povečali dostopnost do izobraževalnih možnosti.

Če povzamemo: 13.140 obiskovalcev je koristilo storitve CVŽU SAŠA, od tega 2.460 v Nazarjah in 1.770 v Šoštanju. Rezultati so bili preseženi za več kot 100%. Ocenjujemo, da se je dejavnost odlično prijela, in da so jo ljudje vzeli za svojo.

Veliko zgodb se je napletlo v tem času. Zato smo se ob zaključku projekta koordinatorji vseh centrov odločili, da izdamo zbornik. V njem so zbrani petletni rezultati Centrov vseživljenjskega učenja in izkušnje tistih, ki se niso predali malodušju, ampak so naredili korak naprej. Njihove zgodbe pa so motivacija za vse nas, ki verjamemo v vseživljenjsko izobraževanje.

Ob zaključki projekta je pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije nastal tudi dokumentarni film o SVETOVALNI DEJAVNOSTI, ki je dobila svoja krila v projektu CVŽU. Veseli smo, da smo bili pozvani kot strokovnjaki, da sodelujemo pri nastajanju tega filma.

Prebrano 2867 krat Nazadnje spremenjeno v Sreda, 12 Marec 2014 15:24