V duhu Sadnega gozda...

21 Junij 2013

             

Ljudska univerza Velenje si je v letu 2011 zadala nalogo, da v Šaleški dolini zasadi 150 sadnih sadik, od tega nekaj lupinarjev, nekaj jagodičevja in nekaj sadnih dreves. S tem skušamo spodbuditi prebivalstvo k zdravemu načinu življenja in večji ekološki ozaveščenosti. V pomoč k uresničitvi cilja smo k sodelovanju povabili različne partnerje, ki so po svojih željah in zmožnostih zasaditve, izbirali med različnimi vrstami avtohtonih in starih sadnih sort dreves in jagodičevja.

 Verjetno se sprašujete za kaj točno gre. Pa začnimo na začetku. Projekt Sadni gozd si je zamislila naša direktorica Brigita Kropušek Ranzinger in je financiran iz strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru Društva za razvoj podeželja Šaleške doline ter Ministrstva za Šolstvo in šport. Nastal je na osnovi dejstev, da je okoli nas veliko mlajših otrok, ki ne ve, od kod prihaja sadje in kar je še huje, nekateri na drevesu ne prepoznajo niti češenj. Zadnje čase, se veliko govori tudi o samooskrbi ljudi s hrano, in tako je bil projekt Sadni gozd napisan ravno v pravem času, saj je dolgoročna vizija projekta zasaditi 2.000.000 sadnih sadik, eno sadiko na prebivalca, pa najsi bo to sadika z užitnimi sadeži, listi ali koreninami.

Projekt z imenom Fundacija »Sadni gozd« smo najprej prijavili na Ministrstvo za šolstvo in šport,  kjer smo si zadali nalogo ustanovitev fundacije ter zasaditev 100 sadik starega, avtohtonega sadja, od tega 50 sadik sadnega drevja in lupinarjev ter 50 sadik sadnih grmičkov oz. jagodičevja. Lokacija sajenja je bila predvidena na javnih površinah v okolici osnovnih šol, vrtcev in otroškega igrišča, v občini Velenje, Šoštanja in občin Zgornje Savinjske.

V okviru razvoja podeželja smo projekt Sadni gozd prijavili na Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tu gre za projekt LAS, ki je financiran na osnovi ukrepov LEADER, in ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V tem projektu smo si zadali posaditi 300 sadik starega, avtohtonega sadja, od tega 150 sadik sadnega drevja in lupinarjev ter 150 sadik sadnih grmičkov oz. jagodičevja. V okviru tega projekta, smo določili dve lokaciji, ena v okolici Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki, druga pa na degradiranem območju občine Šoštanj (okolica jezera).

Tu bomo postavili tematsko učno pot, ki bo s pomočjo izobraževalnih tabel ob posamezni skupini sadnih vrst, predstavila sadno vrsto s fotografijo, od imena, značilnosti, hranilnih vrednosti, pa vse do uporabnosti in koristnih nasvetov.

K sodelovanju smo povabili vse ravnatelje osnovnih šol v Šaleški dolini, vse župane SAŠA regije ter partnerje: Center za vzgojo in usposabljanje Velenje, Društvo tabornikov Rod jezerski zmaj, Erico, Občina Šoštanj, Premogovnik Velenje ter Šolski center Velenje.

 

... v doseganju ciljev… 

In tako se je zgodilo, 11. 11. 2011 ob 8. uri zjutraj, smo na različnih lokacijah začeli s saditvijo sadnih sadik. V sadilni akciji, je sodelovalo 24 partnerjev iz občine Velenje, Šoštanj ter občin Zgornje Savinjske doline. Vsi partnerji se zavedamo, da je zasaditev sadnih sadik, kjer sodelujejo od samega začetka tudi otroci, najbolj smotrna, saj s tem sami prispevajo k trajnostnem razvoju sadnega gozda, ki so ga soustvarili.

S sajenjem smo zaključili ob 16. uri in do takrat v okviru projekta LAS – Sadni gozd posadili 18 sadnih dreves, 3 lupinarje ter 50 sadnih grmičkov. V okviru projekta Fundacija »Sadni gozd« pa kar 286 sadnih dreves, 19 lupinarjev in 144 sadnih grmičkov. Sadike slednjega projekta je v večini financirala koordinatorka projekta, Ljudska univerza Velenje.                                                         

Lahko rečemo, da je zanimanje za zasaditev sadnih sadik, s strani interesa sadilcev, preseglo naša pričakovanja, saj smo s skupnimi močni zasadili kar 520 sadik, od tega 304 sadik sadnega drevja, 22 sadik lupinarjev ter kar 194 sadik sadnih grmičkov.

 

… sadilna akcija v Velenju…

Pred Mestno občino Velenje smo zasadili prvo avtohtono drevo, oreh Elit. Pri sajenju so sodelovali gospa Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica Ljudske univerze Velenje, gospod Srečko Meh, podžupan MO Velenje, gospa Andreja Katič, direktorica uprave občine Velenje, gospod Darko Lihteneker, vodja Urada za negospodarske javne službe, gospod Jože Santner, projektni vodja projekta Učni sadovnjak in drugi.

Naslednja akcija sajenja bo potekala na degradiranem območju občine Šoštanj. Akcija, ki bo izvedena pod okriljem projekta LAS – SADNI GOZD, se bo začela na prvi pomladni dan, 21. marca 2012, ob 8. uri zjutraj. Posadili bomo 129 sadnih dreves in lupinarjev ter 100 sadnih grmičkov.

Prebrano 7780 krat Nazadnje spremenjeno v Torek, 04 Marec 2014 13:18