15 November 2019

 

Program socialne aktivacije »Projekt Socialna aktivacija AS-Aktiviraj Se!« smo oblikovali prijavitelj Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in partnerja Zavod za izobraževanje in usposabljanje Uspešen.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

Nastal je v sodelovanju z različnimi deležniki v lokalnem/regionalnem okolju, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike ciljne skupine, njihovo opolnomočenje, graditev kompetenc in omogočanje ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti ter pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

19 December 2018

Rezultat iskanja slik za slovenska zastava  

    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje         

                                                                 

Ime operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Podukrep: 19. 2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Akronim: Generacije pod krošnjo

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

10 September 2018

Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
       
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Naziv aktivnosti: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Akronim: Jejmo lokalno, tržne poti

Povzetek:
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline ima primerne pogoje za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Že sedaj je moč najti kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano, ki pa je včasih mogoče težje dostopna. Kmetije na območju so premalo tržno usmerjene, zato želimo preko operacije to izboljšati, z vzpostavitvijo tržnih poti. Trenutni statistični podatki, pridobljeni s Popisom kmetijstva 2000 in Popisom kmetijstva 2010, prikazujejo, da ima območje povprečno večje število mladih kmetov, nadpovprečno pa je tudi število in velikost kmetij, glede na slovensko povprečje.

12 Julij 2018

                 

 Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
                    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naziv aktivnosti:  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek: 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

stran 1 od 5