06 Januar 2014

       

Ljudska univerza Velenje je v letu 2008 postala nosilka projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) v Savinjsko Šaleški regiji. Skupaj s parterjema podjetjem Invel d.o.o. in Knjižnico Velenje nudimo različne oblike brezplačnega svetovanja, informiranja in učenja vse do leta 2013. Z motiviranjem in odprtim učnim okoljem povečujemo možnosti posameznikov za osebni napredek in razvoj.

14 Februar 2014

    

Program je namenjen tujcem, ki bi želeli izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, predvsem pa starejšim nad 50 let. Program je vsebinsko razdeljen na 3 sklope in obsega 90 ur. Pred izvedbo in med vsebinsko izvedbo bomo izvajali še svetovanje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

13 Januar 2014

        


V šolskem letu 2013/14 bomo nadaljevali s projektom uvajanja modela vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja. S postopkom v katerega se kandidati prijavijo, zagotavljamo brezplačno svetovanje, ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja, vrednotenje znanja in na koncu na osnovi uporabljenih orodij za vrednotenje tudi priznavanje znanja.

13 Januar 2014

Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo preko 58 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Prav bi bilo, da naravne danosti naše Slovenije uporabimo tudi v bolj dobičkonosne namene. Prebivalce Zgornje Savinjske doline vabimo v 200-urni neformalni izobraževalni program s področja predelave lesa v inovativne kakovostne proizvode in s področja prodaje le teh. Kaj so cilji programa?

stran 1 od 4