30 Avgust 2016

       

Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili izbrani za koordinatorja projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje. V sodelovanje smo povabili še štiri partnerje:

- Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,

- Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,

- Šolski center Velenje in

- Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. Vrednost projekta je 725.040,00 €.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prijave sprejemamo v informacijski pisarni:

Mateja Šeliga
03 777 74 67
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.           

06 Januar 2014

       

Ljudska univerza Velenje je v letu 2008 postala nosilka projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) v Savinjsko Šaleški regiji. Skupaj s parterjema podjetjem Invel d.o.o. in Knjižnico Velenje nudimo različne oblike brezplačnega svetovanja, informiranja in učenja vse do leta 2013. Z motiviranjem in odprtim učnim okoljem povečujemo možnosti posameznikov za osebni napredek in razvoj.

14 Februar 2014

    

Program je namenjen tujcem, ki bi želeli izboljšati svoje zaposlitvene možnosti, predvsem pa starejšim nad 50 let. Program je vsebinsko razdeljen na 3 sklope in obsega 90 ur. Pred izvedbo in med vsebinsko izvedbo bomo izvajali še svetovanje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

13 Januar 2014

        


V šolskem letu 2013/14 bomo nadaljevali s projektom uvajanja modela vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja. S postopkom v katerega se kandidati prijavijo, zagotavljamo brezplačno svetovanje, ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja, vrednotenje znanja in na koncu na osnovi uporabljenih orodij za vrednotenje tudi priznavanje znanja.

stran 1 od 4