06 Januar 2017

                     

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij smo oblikovali prijavitelj AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI Ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju UE Velenje, Žalec in Mozirje.

01 September 2016

                            

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:

AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

17 Junij 2015

             

Na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti svetovanja za odrasle na širšem področju SAŠA regije. Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanje kakovostnega svetovanja za odrasle za uspešno vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

  • zaposleni, stari 45 in več
  • brezposelni, stari 50 in več
  • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje
  • invalidi
  • migranti.
07 April 2014

                                      

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so Ljudske univerze, članice Zveze Ljudskih univerz Slovenije, ustanovile Medgeneracijske centre učenja.

Center ponuja organizirane in strokovno podprte delavnice za izmenjavo izkušenj in znanj ter medsebojno učenje in druženje. Namenjen je povezovanju prav vseh generacij, ohranjanju in širjenju socialne mreže med mladimi, srednje starimi in starimi, povezovanju različnih generacij enako starih med seboj in ranljivim ciljnim skupinam. Se nam želite pridružiti? 

stran 3 od 3