12 Julij 2018

                 

 Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
                    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naziv aktivnosti:  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek: 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

06 Januar 2017

                     

Projekt Večgeneracijski center Planet generacij smo oblikovali prijavitelj AZ Ljudska univerza Velenje in partnerja UPI Ljudska univerza Žalec ter Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Nastal je v sodelovanju z 11 občinami v Savinjski regiji in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju UE Velenje, Žalec in Mozirje.

01 September 2016

                            

Na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 smo bili izbrani za izvajanje te dejavnosti v Zgornji Savinjski regiji.

Konzorcij sestavljata dva partnerja:

AZ Ljudska univerza Velenje kot poslovodeči konzorcijski partner in Šolski center Velenje kot konzorcijski partner.

17 Junij 2015

             

Na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti svetovanja za odrasle na širšem področju SAŠA regije. Namen javnega razpisa je sofinanciranje nadaljnjega razvoja in zagotavljanje kakovostnega svetovanja za odrasle za uspešno vključevanje v vseživljenjsko učenje.

Svetovanje je namenjeno vsem odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

  • zaposleni, stari 45 in več
  • brezposelni, stari 50 in več
  • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje
  • invalidi
  • migranti.
stran 3 od 4