Projekt Socialna aktivacija "AS - aktiviraj se!"

15 November 2019

 

Program socialne aktivacije »Projekt Socialna aktivacija AS-Aktiviraj Se!« smo oblikovali prijavitelj Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in partnerja Zavod za izobraževanje in usposabljanje Uspešen.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

Nastal je v sodelovanju z različnimi deležniki v lokalnem/regionalnem okolju, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike ciljne skupine, njihovo opolnomočenje, graditev kompetenc in omogočanje ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti ter pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Ime programa: »Projekt Socialna aktivacija »AS-Aktiviraj Se!«

Trajanje projekta: 23. 9. 2019 – 30. 9. 2022

Geografska enota: Savinjsko-Šaleška regija, v krajih izvedbe Velenje in Mozirje

Prijavitelj:   Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

Partnerja:   Zavod za izobraževanje in usposabljanje Uspešen.si

                   Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Vrednost prijavljenega projekta: 687. 078€

Socialna aktivacija je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 9. prednostne osi  "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine", 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", 9.1.2 specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela".

Program podpirajo lokalne skupnosti in podjetja Zgornje Savinjske doline.

 

KRATEK OPIS PROJEKTA

V okviru programov bomo izvajali aktivnosti, s katerimi bomo na celovit način spodbujali enake možnosti in socialno vključenosti udeležencev ter krepili obstoječe delovne kompetence in jih spodbujali k pridobivanju novih socialnih in funkcionalnih veščin, za učinkovitejše spopadanje z ovirami, ki jim onemogočajo ponoven vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in življenje pod pragom revščine. Poudarek bo na pridobivanju praktičnih izkušenj za vključitev na trg dela – učenje skozi delo.

Aktivacijski pristopi bodo vključevali tako socialno kot zaposlitveno aktivacijo, pri čemer je socialna aktivacija namenjena skupinam, ki so bolj oddaljene od trga dela in potrebujejo več podpore.

Prav tako bomo zagotavljali povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi.

 

CILJNE SKUPINE

Program se bo izvajal za polnoletne osebe, ki majo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

  • prejemniki denarne socialne pomoči;
  • na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisani v evidenco brezposelnih oseb;
  • na podlagi ZUTD vpisani v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

Vključitev udeležencev v program je prostovoljna in brezplačna!

 

ČAS TRAJANJA PROGRAMA

Posamezen program traja osem mesecev. Udeleženci so v sam program vključeni šest mesecev, po naslednjih modulih:

  • Modul I: Uvodni modul

Modul traja en mesec. Udeleženci so v program vključeni najmanj štiri ure dnevno, tri dni v tednu ter individualno, najmanj eno uro tedensko.

Skozi vodene pogovore, predavanja, delavnice, delo v manjših skupinah, socialnih igrah bomo udeležence navajali na vsakodnevno rutino, delovanje v skupini ter spodbujali njihovo osebnostno rast in razvoj socialnih kompetenc.

  • Modul II: Izvedbeni modul

Modul traja štiri mesece. Udeleženci so v program vključeni najmanj šest ur dnevno, pet dni v tednu ter individualno, najmanj eno uro tedensko.

Modul je namenjen tudi spoznavanju procesa dela v okviru delovnih/učnih projektov pri izbranem delodajalcu.

Skozi vodene pogovore, uporaba pripomočkov za oceno sposobnosti in interesov udeležencev, predavanja, delavnice, spoznavanje procesa dela na način učenja skozi delo, bomo prepoznavali in krepili potencial udeležencev, ozaveščali in dvigovali funkcionalne ter kompetence za  lažji vstop na trg dela, spoznavanje trga dela in procesa dela pri izbranih delodajalcih.

  • Modul III: Izhodni modul

Modul traja en mesec. Udeleženci so v program vključeni najmanj štiri ure dnevno, tri dni v tednu ter individualno, najmanj eno uro tedensko.

Skozi vodene pogovore, navezovanja stikov s posameznimi delodajalci, zagovorništvom in svetovanjem, bomo pregledali dosežene cilje ter evalvirali pridobljeno znanje in veščine na področju socialnih in funkcionalnih kompetenc ter kompetenc za uspešno vključitev na trg dela.

  

ENOTNI VSTOPNI TOČKI

Center za socialno delo in urad za delo, ki osebe iz ranljivih ciljnih skupin napotujeta na informativne predstavitve oziroma individualne razgovore h koordinatorjem socialne aktivacije.

KOORDINATORKI SOCIALNE AKTIVACIJE ZA SAVINJSKO-ŠALEŠKO REGIJO (UE VELENJE, ŽALEC, MOZIRJE):

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

REGIONALNA MOBILNA ENOTE VELENJE

Rudarska 6 (1. nadstropje Poslovnega centra Megatel)

p. p. 116, 3320 Velenje

Bojana VRBIČ, univ. dipl. soc. del.

Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vesna VOŠNER, univ. dipl. soc. del.

Rudarska cesta 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

STROKOVNA SKUPINA V MOZIRJU

Edita TAMŠE

Upravni center Mozirje

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

T: 040 663 900


Tina OJSTERŠEK

Upravni center Mozirje

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

T: 040 663 900

 

Rebeka OČKO

Upravni center Mozirje

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

T: 040 663 900


STROKOVNA SKUPINA V VELENJU

Suzana FAKTOR

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

T: 064 260 054 

Ines VUGRINEC

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

T: 064 260 054 

Tanja LENART

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

T: 064 260 054 

Anita PETEK

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

T: 064 260 054 

Zbrane izjave udeležencev SA Mozirje

 Fotogalerija izvajanja programa v Mozirju:

73096717_722852011553138_6384013734934740992_n73409204_475509983068810_6714072260711284736_n73546188_112662583521831_3135651328118751232_n74181613_2439478676275103_6300051844466999296_n74493911_406440940233728_5969018709006614528_n74590276_112662556855167_9037196508927098880_n74614155_112662633521826_5750962167121707008_n74843074_419878852038593_2468417528641093632_n74904277_567540980724415_2926344502199189504_n74930976_491808061693926_8449981300248412160_n75196458_112662670188489_9162356722130485248_n75210851_550738429053986_1987489574988808192_n75233812_558538508294996_5758624809684566016_n75336401_112662716855151_1658299745002586112_n75362210_112662520188504_2992988032262471680_n75388125_532090737612016_7023398017277362176_n75439346_1216873918510186_4195521335465607168_n75453610_703336646828005_4774724003480731648_n75513441_2552701678142308_331191877451644928_n75521779_776789012782878_5479157957818056704_n76781374_850568878692323_2359119153647845376_n77286802_2446477919006412_922995777649770496_n77320309_831788733907434_6299389629229432832_nIMG_20191206_134051IMG_20191209_103335IMG_20191213_082719IMG_20191213_083158IMG_20191213_100558IMG_20191213_103630IMG_20191213_103648IMG_20191213_130040IMG_20191213_130644IMG_20191216_094252IMG_20191216_095200IMG_20191216_095606IMG_20191217_114319IMG_20191217_120721IMG_20191220_085936IMG_20191220_093444IMG_20191220_101535IMG_20200120_090859nalepkeprostor

 


 

 

Prebrano 1471 krat Nazadnje spremenjeno v Petek, 29 Januar 2021 11:06