Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

10 September 2018

Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
       
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Naziv aktivnosti: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Akronim: Jejmo lokalno, tržne poti

Povzetek:
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline ima primerne pogoje za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Že sedaj je moč najti kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano, ki pa je včasih mogoče težje dostopna. Kmetije na območju so premalo tržno usmerjene, zato želimo preko operacije to izboljšati, z vzpostavitvijo tržnih poti. Trenutni statistični podatki, pridobljeni s Popisom kmetijstva 2000 in Popisom kmetijstva 2010, prikazujejo, da ima območje povprečno večje število mladih kmetov, nadpovprečno pa je tudi število in velikost kmetij, glede na slovensko povprečje.

Ti podatki trenutno prikazujejo dobre možnosti območja za razvoj kmetijstva, vendar nam zastarelost podatkov ne prikazuje trenutnega stanja v okolju. S tega vidika želimo skozi operacijo izvesti aktivnost ˝Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano˝, preko katere želimo pridobiti realno sliko dogajanja v okolju. Skozi analizo bodo pridobljeni ključni podatki, ki bodo omogočili oblikovanje nadaljnjih politik na področju samooskrbe, tržnih poti ter postavitev sistema zbiranja ponudbe.

Operacija bo ena izmed dveh operacij na področju prehranske samooskrbe, ki je izpostavljena tudi v SLR LAS ZSŠD kot eno izmed prednostnih področij območja LAS. S tema operacijama želimo celovito zavzeti področje prehranske samooskrbe, ter rešiti skupne probleme celotnega območja, kot so pomanjkanje tržne usmerjenosti, pomanjkanje tržnih mest, premalo sodelovanja in povezovanja. Lokalnim pridelovalcem in predelovalcem želimo ponuditi orodja, ki jim bodo omogočila najprej bolj racionalno pridelavo in predelavo, obenem pa bolj dostopna in tudi kupcem bolj privlačna tržna mesta. Preko obeh informacij želimo javnost informirati o pomembnosti kupovanja in konzumiranja lokalno pridelano hrane, ne samo v obrokih, ki jih pripravljajo sami, ampak tudi v obrokih javnih zavodov, kot so šole in vrtci.

Cilji:
Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta bomo dosegli z Ukrepom 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja, kjer bo nastala nova mreža/ nov poslovni model na področju samooskrbe. Načrtujemo tudi eno zaposlitev za polovični delovni čas.

 • Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest na področju samooskrbe
 • Prednostno področje ukrepanja: prehranska samooskrba

Operacija odgovarja na naslednje razvojne izzive:

 • Podpreti lokalne ponudnike za dvig in razvoj njihove ponudbe
 • Dvigniti zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane
 • Mreženje ponudnikov lokalno pridelane hrane
 • Vzpodbujanje vzpostavitve zelenih delovnih mest

Prispevek k doseganju ciljev SLR:
Cilj 1: Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta
Ukrep 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja (razvoj podjetniških iniciativ, usmerjanje v nove poslovne modele)

Rezultati:

 1. 1 novo nastala povezava – mreža na področju samooskrbe
 2. Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano (Kakšna je ponudba, kakšne so možnosti za povečanje, priporočila kaj pridelovati za trg, tržne zmožnosti kmetij, analiza o vključenosti lokalne hrane v javne zavode, potrebe po prehranskih proizvodih)
 3. 1 nova blagovna znamka JEJMO LOKALNO!
 4. 1 nova promocijsko prodajna spletna stran, vzpostavitev spletnega tržnega mesta za prodajo lokalno pridelane hrane, nabor ponudnikov, ozaveščanje o pomenu samooskrbe
 5. 10 turističnih objektov opremljenih z lokalnimi produkti
 6. Oblikovana kratka prodajna veriga: kmetije – javni zavodi
 7. 1 zaposlitev za polovični delovni čas

 

Aktivnosti:

Uradni poziv za pripravo in izvedbo analize z naslovom: "Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano na območju SAŠA".

Več o pozivu najdete tukaj.

 

Prebrano 3036 krat Nazadnje spremenjeno v Ponedeljek, 05 Junij 2023 06:48