Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

12 Julij 2018

                 

 Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
                    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naziv aktivnosti:  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek: 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

Operacija je odgovor na cilj Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov s pomočjo ukrepa 6: Ozavešanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov. Operacija je nastala na pobudo članov LAS  in občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in je bila vsebinsko usklajena z organom upravljanja.

Naslavlja prednostno področje prehranska samooskrba in tematsko področje varstvo okolja in ohranjanje narave, sekundarno pa tudi razvoj osnovnih storitev na podeželju, ustvarjanje novih delovnih mest in vključenost mladih, žensk ter drugih ranljivih skupin. 

Cilj:

 1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke (v 1 urno izobraževanje bo vključenih najmanj 1000 osnovnošolskih otrok, izvedenih bo najmanj 60 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bodo otroci, njihovi starši, pa tudi učitelji pridobivali nova znanja s področja ohranjanja narave, varstva okolja in samooskrbe.
 2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (v model bo vključenih najmanj 100 starostnikov in bolnikov z demenco, izvedenih bo najmanj 10 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bod ciljna skupina izboljševala svoj spomin.
 3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju (najmanj 200 vključenih, 10 tematik ). Cilj je izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetijah in motivirati za ustvarjanje zelenih delovnih mest.
 4. Izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.
 5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
 6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).

Prispevek k doseganju ciljev SLR:
Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov: 
Ukrep 6: Ozaveščanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov:

Rezultat:

 1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke
 2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco.
 3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju 
 4. Izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.
 5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
 6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).
 7. Evalvacijsko poročilo (zadovoljstvo udeležencev, mnenje politike in stroke).

 

Novice:

Strokovni dogodek projekta LAS Jejmo lokalno: povečanje stopnje samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, ki smo ga izvedli skupaj s prijaviteljem Ljudsko univerzo Velenje, partnerji Društvo Novus, KGZS-Zavod Celje, RA SAŠA in Zavodom Savinja.

Dogodek si lahko ogledate na povezavi: Jejmo lokalno 

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer smo ga izvedli virtualno. Želimo doseči čim večjo populacijo ljudi, se pravi, da vse nagovarjamo o pomenu samooskrbe ter uživanju domače, lokalne hrane ter s tem spodbujanju domačega kmeta. V času razglašene epidemije je pomen lokalne hrane  še posebej pomemben. K sodelovanju smo povabili nekatere lokalne pridelovalce, predelovalce in turistične delavce, ki v svoje jedilnike vključujejo lokalno hrano. Vključili smo pomen lokalne hrane za osnovnošolce in spomnili, da ima področje samooskrbe širši pomen, tudi na področju energetske samooskrbe.

In kako lahko sami prispevamo k povečanju trajnostne lokalne prehranske samooskrbe, ki je temelj zdravega, varnega in kakovostnega načina življenja? Seveda samo na način, da kupujemo kvalitetno hrano od malih pridelovalcev v naši bližini, se vključujemo v partnersko kmetovanje ali si sami pridelamo svojo, zdravo hrano. Lahko smo sami dober zgled drugim in tako povečamo količino doma pridelane hrane.

Prebrano 2479 krat Nazadnje spremenjeno v Ponedeljek, 05 Junij 2023 06:48