24 Januar 2019

      

Na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019, smo bili izbrani za izvajanje omenjene dejavnosti na področju SAŠA regije v letu 2019.

14 Januar 2019

Rezultat iskanja slik za ministrstvo za izobraževanje      Povezana slika

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022.

19 December 2018

Rezultat iskanja slik za slovenska zastava  

    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje         

                                                                 

Ime operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Podukrep: 19. 2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Akronim: Generacije pod krošnjo

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

09 Avgust 2018

                  

Projekt je usmerjen na vsa področja relevantna za uspešno integracijo oziroma vključitev tujcev v okolje. Glavni cilj projekta je ustvariti okolje, ki bo sprejemal in podpiral vključevanje tujcev, zato je poudarek na ukrepih, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo pri sprejemanju tujcev.

stran 1 od 3