24 Januar 2019

      

Na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019, smo bili izbrani za izvajanje omenjene dejavnosti na področju SAŠA regije v letu 2019.

14 Januar 2019

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022

19 December 2018

   

Povzetek: 

Demografski trendi za Slovenijo kažejo, da bo leta 2020 vsak peti prebivalec starejši od 65 let. Evropa razvija različne modele, s katerimi bi posledice tega dejstva omilili. Ena izmed pomembnejših rešitev, ki je že realizirana v posameznih okoljih, so centri medgeneracijskega sodelovanja. Rezultati obstoječih centrov kažejo, da je potreba večja, kot je prostorska in kadrovska kapaciteta. S pravočasno pripravo na demografske spremembe želimo aktivno prispevati k povezovanju ter boljši vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin (starejših, invalidov, oskrbovalcev in priseljencev) ter izboljšanju njihove socialne mreže, v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske doline.

09 Avgust 2018

                  

Projekt je usmerjen na vsa področja relevantna za uspešno integracijo oziroma vključitev tujcev v okolje. Glavni cilj projekta je ustvariti okolje, ki bo sprejemal in podpiral vključevanje tujcev, zato je poudarek na ukrepih, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo pri sprejemanju tujcev.

stran 1 od 3