29 Junij 2023

           

Projektno učenje mlajših odraslih, s kratico PUM-O +, je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanja v družbi, ki temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti.

08 Maj 2023

     

Z javnim povabilom Ministrstva za digitalno preobrazbo, je bil Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje izbran ponudnik za izvajanje neformalnih digitalnih izobraževanj za starejše nad 55 let.

12 Avgust 2022

                                                           

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na Javnem razpisu Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za pridobitev digitalnega bona 2022 in so za udeležence brezplačna. 

01 September 2020

             

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022.

stran 1 od 3