15 November 2019

 

Program socialne aktivacije »Projekt Socialna aktivacija AS-Aktiviraj Se!« smo oblikovali prijavitelj Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in partnerja Zavod za izobraževanje in usposabljanje Uspešen.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

Nastal je v sodelovanju z različnimi deležniki v lokalnem/regionalnem okolju, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike ciljne skupine, njihovo opolnomočenje, graditev kompetenc in omogočanje ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti ter pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

24 Januar 2019

      

Na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019, smo bili izbrani za izvajanje omenjene dejavnosti na področju SAŠA regije v letu 2019.

14 Januar 2019

Rezultat iskanja slik za ministrstvo za izobraževanje      Povezana slika

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022.

19 December 2018

Rezultat iskanja slik za slovenska zastava  

    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje         

                                                                 

Ime operacije: Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«

Podukrep: 19. 2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Akronim: Generacije pod krošnjo

Trajanje operacije: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

stran 1 od 3