09 Avgust 2018

                  

Projekt je usmerjen na vsa področja relevantna za uspešno integracijo oziroma vključitev tujcev v okolje. Glavni cilj projekta je ustvariti okolje, ki bo sprejemal in podpiral vključevanje tujcev, zato je poudarek na ukrepih, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo pri sprejemanju tujcev.

12 Julij 2018

                 

 Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
                    Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naziv aktivnosti:  Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek: 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

12 Julij 2018

Rezultat iskanja slik za program razvoja podeželja      Rezultat iskanja slik za slovenska zastava
       
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 

Naziv aktivnosti: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Akronim: Jejmo lokalno, tržne poti

Povzetek:
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline ima primerne pogoje za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Že sedaj je moč najti kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano, ki pa je včasih mogoče težje dostopna. Kmetije na območju so premalo tržno usmerjene, zato želimo preko operacije to izboljšati, z vzpostavitvijo tržnih poti. Trenutni statistični podatki, pridobljeni s Popisom kmetijstva 2000 in Popisom kmetijstva 2010, prikazujejo, da ima območje povprečno večje število mladih kmetov, nadpovprečno pa je tudi število in velikost kmetij, glede na slovensko povprečje.

06 Marec 2018

      

Na Javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, smo bili izbrani za izvajanje omenjene dejavnosti na področju SAŠA regije v letu 2018.

stran 1 od 3