12 Avgust 2022

                                                           

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na Javnem razpisu Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo za sofinanciranje neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za pridobitev digitalnega bona 2022 in so za udeležence brezplačna. 

01 September 2020

             

Ljudska univerza Velenje je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter pridobila sredstva za izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne vse do leta 2022.

14 Junij 2020

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD; NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST – Contrast d.o.o.❗️ Od današnjega dneva naprej vabljeni k... - Ministrstvo za ...         ZRSZ - Prosta delovna mesta v Sloveniji  

 

Projektno učenje mlajših odraslih, s kratico PUM-O, je program neformalnega izobraževanja za opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanja v družbi, ki temelji na pridobivanju ključnih kompetenc – predvsem na učenju učenja ter samoiniciativnosti in podjetnosti.

15 November 2019

 

Program socialne aktivacije »Projekt Socialna aktivacija AS-Aktiviraj Se!« smo oblikovali prijavitelj Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in partnerja Zavod za izobraževanje in usposabljanje Uspešen.si ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje.

Nastal je v sodelovanju z različnimi deležniki v lokalnem/regionalnem okolju, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike ciljne skupine, njihovo opolnomočenje, graditev kompetenc in omogočanje ponovne vključenosti v družbo preko različnih družbenih aktivnosti ter pripeljati čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

stran 1 od 4