30 September 2014

      

 

 

 

Partnerstvo se je osredotočilo na pomen medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti. Sodobna družba poudarja individualizem, solidarnost pa postaja vedno manj pomembna. Zaradi dejstva, da se družba hitro spreminja in da večina ljudi s težavo sledi spremembam, ostane zelo malo časa za postanek in premislek o tem, kako spremembe vplivajo na druge generacije. Vsaka generacija se spopada s svojimi problemi in skuša zadovoljiti zahtevam sodobne družbe.

Partnerstvo je izziv naslovilo z vključevanjem pripadnikov treh generacij v različne aktivnosti, ki so jim omogočile preživljanje »dneva v očetovih/sinovih/dedkovih čevljih«. Z izkušnjo življenja druge generacije in s sodelovanjem v dodatnih aktivnostih smo posameznikom omogočili boljše razumevanje potreb in zahtev drugih generacij ter povečanje solidarnosti med njimi.

21 Junij 2013

      

 


Projekt "Enercities" je zasnovan pod okriljem Programa EU Inteligentna energija za Evropo. 

Ta triletni projekt, ki se je pričel v mesecu septembru 2008 koordinira nizozemski partner ROC Nijmegen. Projekt, ki je ideja nizozemske organizacije QEAM, ima partnerje v Nemčiji, Grčiji,Nizozemski, Španiji, Veliki Britaniji in Sloveniji.

21 Junij 2013

           


Projekt Bridge – Bridging the Digital Gap for Elders

Čas trajanja projekta: november 2009 – oktober 2011

Cilj projekta Bridge je bil poiskati načine in razviti pristope, kako bi starejšim ljudem na učinkovit način približali uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v njihovem vsakdanu.

21 Junij 2013V sklopu Grundtvig partnerstva smo začeli 1.8.2008 izvajati evropski projekt Vseživljenjska telenovela (Lifelong Learning Telenovel), ki traja do 31.7.2010.

Zamisel projekta je nastala ob ugotovitvah, da veliko oseb, predvsem žensk v tretjem življenjskem obdobju spremlja telenovele, ki potekajo na nacionalnih TV kanalih. Z vključitvijo v projekt smo jim želeli ponuditi možnost, da sami sestavijo svojo Vseživljenjsko telenovelo, ter pri tem osvojijo nova znanja.
stran 1 od 3