01 November 2016

        

Projekt GIRDA

Projekt naslavlja starejše (55+) , ki nimajo izkušenj z uporabo digitalne tehnologije. V okviru projekta želimo uporabiti kot metodo razne igre na tablicah in na igriv ter zabaven način premostiti vrzel do znanja IKT. V projekt bomo vključili 210 starejših ter 35 mentorjev.

01 November 2016

          

Projekt SIMILAR

Projekt se osredotoča na integracijo migrantov, beguncev in azilantov. V okviru projekta bo izdelana analiza stanja in pregled obstoječih ukrepov ter programov. Nastal bo priročnik za ozaveščanje in zbir ukrepov za boljšo empatijo pri delu z migranti. V projekt bomo vključili izobraževalce, prostovoljce, strokovne delavce in migrante. 

01 Oktober 2015

                

Projekt Managing money

Projekt Managing Money je usmerjen v nadgrajevanje finančnih sposobnosti odraslih, tudi tistih z nižjo stopnjo predhodnega znanja in tistih, ki niso vešči upravljanja z lastnimi financami. Namen projekta je razviti sposobnosti odraslih na področju lastnih financ in jih naučiti sprejemati premišljene finančne odločitve tekom svojega življenja oz. glede na spreminjajoče se okoliščine. 

01 Oktober 2015

                         

Obrnjeno učenje na področju izobraževanja odraslih

Na Ljudski univerzi Velenje izvajamo več evropskih projektov, financiranih iz programa Erasmus+, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam, od  izobraževalcev, svetovalcev do udeležencev v izobraževanju odraslih. Z nekaterimi želimo udeležence motivirati za izobraževanje, jih vključiti v razne aktivnosti, z drugimi pa uvesti nove metode in pristope dela. 

stran 3 od 4