05 December 2017

       

Projekt InVolve - Increasing Volunteers' Skills across Europe

 

Projekt InVolve je mednarodni projekt, kjer sodelujejo partnerji iz desetih držav. Cilj projekta je izmenjave dobrih praks s področja prostovoljstva.

27 Oktober 2017

        

Projekt RED - Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills

 

S partnerji v projektu opozarjamo na težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želimo sodobno in inovativno platformo RED ("Spodbujanje Evropejcev za digitalno, pismenost in računalniško znanje"), ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na spletu.

26 Oktober 2017

              

 Projekt COCOS - Co-created Courses through Open Source initiatives

V projektu raziskujemo soustvarjanje vsebine tečaja v izobraževanju odraslih. Aktivno vključevanje različnih zainteresiranih strani (kolegov učiteljev, študentov in strokovnega področja) pri ustvarjanju izobraževalnih vsebin je težnja mnogih vzgojiteljev.

01 November 2016

        

Projekt SCHOOL MOBILITY

V okviru projekta želimo identificirati potrebe in zahteve šol na področju prevozov učencev. Izdelati želimo profil in program za vodjo mobilnosti na posamezni šoli. Pripravili bomo podporna orodja in potrebna izobraževanja za osebje, ki se ukvarja z mobilnostjo otrok.  

stran 2 od 4