01 Oktober 2015

        

Projekt Managing money

Projekt Managing Money je usmerjen v nadgrajevanje finančnih sposobnosti odraslih, tudi tistih z nižjo stopnjo predhodnega znanja in tistih, ki niso vešči upravljanja z lastnimi financami. Namen projekta je razviti sposobnosti odraslih na področju lastnih financ in jih naučiti sprejemati premišljene finančne odločitve tekom svojega življenja oz. glede na spreminjajoče se okoliščine. 

01 Oktober 2015

      

Projekt MAPLE

Projekt Maple gradi na rezultatih preteklih uspešnih projektih INGOT, SAFE in GEBOL LDV TOI in temelji na raziskanih in preizkušenih tehnologijah in pedagoških modelih predhodnih uspešnih evropskih projektov. Partnerji tokratnega projekta prihajalo iz Velike Britanije, Nizozemske, Češke, Bolgarije, Španije in Slovenije in vključujejo manjša podjetja, univerzo in nacionalno omrežno združenje.

01 Oktober 2015

                         

Obrnjeno učenje na področju izobraževanja odraslih

Na Ljudski univerzi Velenje trenutno izvajamo kar devet evropskih projektov, financiranih iz programa Erasmus+. Namenjeni so različnim ciljnim skupinam, od  izobraževalcev, svetovalcev do udeležencev v izobraževanju odraslih. Z nekaterimi želimo udeležence motivirati za izobraževanje, jih vključiti v razne aktivnosti, z drugimi pa uvesti nove metode in pristope dela. 

16 Februar 2015

                                             

Ker verjamemo v priložnosti in ne ovire!

V okviru tega projekta bomo s partnerji razvili nov model konkurenčnosti za ljudi s posebnimi potrebami - ParaSkills tekmovanja. Tekmovanja, kot so Euro /World Skills in Abilympics, so namreč vplivni instrumenti za prikaz in promocijo sposobnosti oseb z invalidnostjo, s čimer izboljšujejo možnosti za njihovo učenje in ustvarjajo usposobljene in visoko motivirane zaposlene. Posledično tako izboljšajo njihovo možnosti za vključitev na trg dela.

stran 2 od 3