27 Oktober 2017

        

Projekt RED - Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills

 

S partnerji v projektu opozarjamo na težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želimo sodobno in inovativno platformo RED ("Spodbujanje Evropejcev za digitalno, pismenost in računalniško znanje"), ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na spletu.

26 Oktober 2017

              

 Projekt COCOS - Co-created Courses through Open Source initiatives

V projektu raziskujemo soustvarjanje vsebine tečaja v izobraževanju odraslih. Aktivno vključevanje različnih zainteresiranih strani (kolegov učiteljev, študentov in strokovnega področja) pri ustvarjanju izobraževalnih vsebin je težnja mnogih vzgojiteljev.

stran 8 od 8