01 Oktober 2015

                

Projekt Managing money

Projekt Managing Money je usmerjen v nadgrajevanje finančnih sposobnosti odraslih, tudi tistih z nižjo stopnjo predhodnega znanja in tistih, ki niso vešči upravljanja z lastnimi financami. Namen projekta je razviti sposobnosti odraslih na področju lastnih financ in jih naučiti sprejemati premišljene finančne odločitve tekom svojega življenja oz. glede na spreminjajoče se okoliščine. 

01 Oktober 2015

                         

Obrnjeno učenje na področju izobraževanja odraslih

Na Ljudski univerzi Velenje izvajamo več evropskih projektov, financiranih iz programa Erasmus+, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam, od  izobraževalcev, svetovalcev do udeležencev v izobraževanju odraslih. Z nekaterimi želimo udeležence motivirati za izobraževanje, jih vključiti v razne aktivnosti, z drugimi pa uvesti nove metode in pristope dela. 

03 April 2015

Ljudska univerza Velenje sodeluje tudi v mednarodnem projektu Entrepreneur 2.0, ki se sofinancira iz EU programa Leonardo da Vinci – projekti partnerstev. Osrednja tema je spodbujanje podjetništva, še posebej med mladimi nezaposlenimi. Partnerstvo tvori 7 organizacij (podjetja in gospodarske zbornice) iz prav toliko držav. Naša prizadevanja so usmerjena v pregled možnosti in spodbujanje uporabe sodobnih spletnih tehnologij 2.0 za vzpostavitev poslovanja in njegovo širitev v tujino.  

stran 6 od 6