01 Oktober 2019

             Evropski projekt COOCOU, ki poteka pod okriljem Erasmus+, se osredotoča na priznavanje spretnosti, usposobljenosti in vrednotenje kompetenc oseb z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi. V okviru projekta se bo razvil nabor orodij, ki bodo služila kot pripomočki za vrednotenje in priznavanje teh kompetenc.

01 Oktober 2019

             Posameznik pogosto ne prepozna svojih kompetenc, ki jih je pridobil skozi življenje z neformalnim izobraževanjem, prostovoljnim ali podobnim delom. Zato je eden od glavnih ciljev projekta CORE, pomagati mladim odraslim, da prepoznajo svoje kompetence in najdejo pot (nazaj) v izobraževanje in / ali zaposlitev. 

01 September 2018

                                  

Projekt naslavlja učitelje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Izobraževalce želimo opremiti s kompetencami, s katerimi bodo sposobni prepoznati napačne (namenoma ali ne namenoma) informacije, ki so na voljo predvsem na socialnih omrežjih in številnih popularnih internetnih straneh.

01 September 2018

        

Cilj projekta je uporabiti izkustveno metodo učenja pri srednješolcih in spodbuditi aktivno udeležbo v družbenih aktivnosti. Projekt bo spodbujal predavatelje za uporabo inovativnih učnih orodij, ki spodbujajo sodelovanje in soustvarjanje s strani dijakov. 

stran 6 od 8