01 September 2018

        

Cilj projekta je uporabiti izkustveno metodo učenja pri srednješolcih in spodbuditi aktivno udeležbo v družbenih aktivnosti. Projekt bo spodbujal predavatelje za uporabo inovativnih učnih orodij, ki spodbujajo sodelovanje in soustvarjanje s strani dijakov. 

01 September 2018

     

Projekt želi metodo obrnjenega učenja vpeljati v izobraževanje odraslih, koordinira pa ga finski partner LUKSIA ter traja 2 leti.

01 September 2018

      

Projekt Skills+ gradi na uspešno zaključenem projektu Paraskills Competition. Projekt, ki temelji na tekmovanju v poklicnih spretnostih oseb s posebnimi potrebami in invalidi, nadaljuje svojo zgodbo. 

01 September 2018

            

S septembrom 2018 začenjamo z novim mednarodnim projektom Science 4 Fun s katerim želimo na zabaven način približati učenje znanstvenih predmetov višjih razredov v osnovnih šolah.

stran 6 od 7