26 Oktober 2017

              

 Projekt COCOS - Co-created Courses through Open Source initiatives

V projektu raziskujemo soustvarjanje vsebine tečaja v izobraževanju odraslih. Aktivno vključevanje različnih zainteresiranih strani (kolegov učiteljev, študentov in strokovnega področja) pri ustvarjanju izobraževalnih vsebin je težnja mnogih vzgojiteljev.

01 November 2016

        

Projekt SCHOOL MOBILITY

V okviru projekta želimo identificirati potrebe in zahteve šol na področju prevozov učencev. Izdelati želimo profil in program za vodjo mobilnosti na posamezni šoli. Pripravili bomo podporna orodja in potrebna izobraževanja za osebje, ki se ukvarja z mobilnostjo otrok.  

01 November 2016

        

Projekt GIRDA

Projekt naslavlja starejše (55+) , ki nimajo izkušenj z uporabo digitalne tehnologije. V okviru projekta želimo uporabiti kot metodo razne igre na tablicah in na igriv ter zabaven način premostiti vrzel do znanja IKT. V projekt bomo vključili 210 starejših ter 35 mentorjev.

01 November 2016

          

Projekt SIMILAR

Projekt se osredotoča na integracijo migrantov, beguncev in azilantov. V okviru projekta bo izdelana analiza stanja in pregled obstoječih ukrepov ter programov. Nastal bo priročnik za ozaveščanje in zbir ukrepov za boljšo empatijo pri delu z migranti. V projekt bomo vključili izobraževalce, prostovoljce, strokovne delavce in migrante. 

stran 5 od 6