01 Oktober 2020

                     

Dandanes je tempo dela divji, večopravilnost pa je prepoznana kot pomembna spretnost. Kljub temu je ideja, da smo bolj učinkoviti, če opravljamo več stvari naenkrat zmotna. Dokazano je, da opravljanje več nalog hkrati na delovnem mestu zmanjša storilnost in osredotočenost, poveča možnost napak pri delu ter povzroča anksioznost in stres. Omenjeno je razlog, zakaj moramo najti ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem in prav to je področje, kjer počasno in osredotočeno delo postane pomembno.

01 Oktober 2019

         

Razvoj inovativnega učnega načrta na področju izobraževanja odraslih in poklicno usposabljanje za osebe z motnjami pri učenju (PID).

01 Oktober 2019

      

Projekt The Hexagonal Leader bo deloval na področju prepoznavnosti spretnosti, podpornih ukrepov, ki podpirajo izobraževanje in mobilnost delovne sile, ter olajšal prehode med različnimi ravnmi dela in različnimi službami.

01 November 2019

    

Projekt TIWA bo deloval v podporo horizontalnih prednosti posameznikov pri pridobitvi in razvoju osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc, da bi izboljšali možnosti za zaposlitev in razvili njihove družbeno-vzgojne in osebne kompetence, kot tudi njihovo vključenost v državljansko in družabno življenje.

stran 5 od 8