01 November 2019

    

Projekt TIWA bo deloval v podporo horizontalnih prednosti posameznikov pri pridobitvi in razvoju osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc, da bi izboljšali možnosti za zaposlitev in razvili njihove družbeno-vzgojne in osebne kompetence, kot tudi njihovo vključenost v državljansko in družabno življenje.

01 Oktober 2019

             Evropski projekt COOCOU, ki poteka pod okriljem Erasmus+, se osredotoča na priznavanje spretnosti, usposobljenosti in vrednotenje kompetenc oseb z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi. V okviru projekta se bo razvil nabor orodij, ki bodo služila kot pripomočki za vrednotenje in priznavanje teh kompetenc.

01 Oktober 2019

             Posameznik pogosto ne prepozna svojih kompetenc, ki jih je pridobil skozi življenje z neformalnim izobraževanjem, prostovoljnim ali podobnim delom. Zato je eden od glavnih ciljev projekta CORE, pomagati mladim odraslim, da prepoznajo svoje kompetence in najdejo pot (nazaj) v izobraževanje in / ali zaposlitev. 

01 September 2018

                                  

Projekt naslavlja učitelje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Izobraževalce želimo opremiti s kompetencami, s katerimi bodo sposobni prepoznati napačne (namenoma ali ne namenoma) informacije, ki so na voljo predvsem na socialnih omrežjih in številnih popularnih internetnih straneh.

stran 5 od 7