01 Marec 2021

      

Cilj projekta Envision je razviti dve generaciji virtualnih simulacij, ki jih bodo uporabniki lahko uporabili v poučevanju, bodisi na daljavo, kombiniranem učenju ali pa učenju v učilnici. Učitelji in študentje bodo tako imeli podporo pri razvoju njihove pripravljenosti za digitalno izobraževanje in uporabo oziroma razvoj virtualnih simulacijskih iger. 

23 April 2021

         

Nov ERASMUS+ projekt, kjer bodo nastala uporabna gradiva v podporo vzgojiteljem, nepoklicnim negovalcem (pomožnih trenerjev), družinskim članom in strokovnjakom iz družbene skupnosti.

01 September 2020

      

Cilj projekta PolyFlip je nadgraditi primere dobre prakse v drugih disciplinah in stopnjah izobraževanja, trenutne ugotovitve raziskav na to temo ter prilagoditi in izvajati pedagoški pristop "Flipped classroom approach" (FCA), da se omogoči in spodbudi aktivno, na študente osredotočeno in skupno učenje v inženirskih programih (Tehnologija polimerov).

01 Januar 2020

 

Direction Employment« (Smer Zaposlitev) je inovativen program usposabljanja ranljivih mladih, ki povečuje njihovo zaposljivost v konkurenčnem, visokotehnoloških panogah ter na IT področju.

stran 4 od 8