01 Januar 2020

 

Direction Employment« (Smer Zaposlitev) je inovativen program usposabljanja ranljivih mladih, ki povečuje njihovo zaposljivost v konkurenčnem, visokotehnoloških panogah ter na IT področju.

01 Oktober 2020

                     

Filozofija projekta SNAIL je povezana z uvajanjem čustvene inteligence na delovnem mestu, kognitivno fleksibilnostjo in razvojem socialnih veščin v delovnem svetu. Socialne veščine, ki jih danes zahteva trg dela, bodo osnova v naslednjih letih, ne samo za delavce ampak tudi podjetja, organizacije in podjetnike.

01 Oktober 2019

         

Razvoj inovativnega učnega načrta na področju izobraževanja odraslih in poklicno usposabljanje za osebe z motnjami pri učenju (PID).

01 Oktober 2019

      

Projekt The Hexagonal Leader bo deloval na področju prepoznavnosti spretnosti, podpornih ukrepov, ki podpirajo izobraževanje in mobilnost delovne sile, ter olajšal prehode med različnimi ravnmi dela in različnimi službami.

stran 4 od 7