Similar

01 November 2016

Projekt SIMILAR

Projekt se osredotoča na integracijo migrantov, beguncev in azilantov. V okviru projekta bo izdelana analiza stanja in pregled obstoječih ukrepov ter programov. Nastal bo priročnik za ozaveščanje in zbir ukrepov za boljšo empatijo pri delu z migranti. V projekt bomo vključili izobraževalce, prostovoljce, strokovne delavce in migrante. 

Cilj projekta SIMILAR je spodbujanje vključevanja priseljencev z  večdimenzionalnim pristopom, ki vključuje komunikacijo z osebami, ki imajo neposredni stik s priseljenci (npr. vzgojitelji, študentje sociale, občinski uradniki, prostovoljci) in z interesnimi skupini s področja integracije in socialnega varstva. Pomembno je opozoriti, da se izraz priseljenec v tej vlogi nanaša tudi na begunce in prosilce za azil.

Projekt se prične z zbiranjem podatkov in izkušenj oseb, ki delajo s priseljenci. To so tako uradniki na občini, prostovoljci kot tudi vzgojitelji, učitelji na lokalni, nacionalni ravni. Vključuje tako učitelje jezika kot tudi tiste, ki zagotavljajo pomoč pri nastanitvi in drugih zadev s področja socialnega varstva. Partnerji bomo analizo podprli tudi z intervjuji s  priseljenci, ki so že dlje časa v državi in imajo izkušnje z integracijo in samimi postopki pri priseljevanju.

Povratne informacije nam bodo služile kot osnova za izmenjavo znanj in izkušenj na področju integracijskih postopkov ter kasneje za razvijanje priročnika "Ukrepi ozaveščanja in trening empatije za spodbujanje dela s priseljenci". Dodaten rezultat intervjujev bo tudi orodje, ki bo vključevalo informacije o pobudah in ukrepe opolnomočenja za izvajanje. Orodje bo zbirka prilagojenih obstoječih dobrih praks, ki bo podpiralo vključevanje in izvajanje že obstoječih ukrepov. Rezultat je zasnovan tako, da poveča stopnjo avtonomije in samoodločanja priseljencev, čez čas minimalizira njihovo socialno izključenost in zagotavlja visoko kakovost, ustrezne vire od oseb, ki dnevno sodelujejo s ciljno skupino. VHS Cham, nemški partner v projektu, bo imel ključno vlogo pri prenosu izkušenj s priseljenci, begunci, prosilci za azil na ostale sodelujoče države.

Rezultati projekta:

  • Priročnik "Ukrepi ozaveščanja in trening empatije za spodbujanje dela s priseljenci"
  • Orodje (zbirka/prilagoditev dobrih praks): "Opolnomočenje priseljencev"

Projekt je inovativen, saj imajo priseljenci, begunci, prosilci za azil besedo pri določanju pomena integracije in samih postopkih. To je podprto z intervjuji oseb, ki so dnevno v stiku s priseljenci. Te osebe odločajo kaj je dobro in kaj ne, katero orodje bi jim koristilo ipd. pri delu s priseljenci.

Inovacija vključuje tudi novo ciljno skupino, ki doslej ni bila neposredno povezana s postopki priseljencev. Projekt se ne bo osredotočil le na izobraževanje, temveč tudi na socialno področje, s tem da vključuje različne ciljne skupine, ki so tesno povezane s priseljenci in igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju družbenih odnosov s priseljenci in integracijo. Te skupine so: pedagogi, policija in prostovoljci. Učitelji, vzgojitelji, pedagogi in študentje pedagoškega področja so odgovorni za oblikovanje odnosa posameznikov. Verjamemo, da imajo vpliv na mlade generacije in jih je potrebno ozavestiti in izobraziti v duhu strpnosti in globokem razumevanju do ljudi drugih ver, narodov in političnih stališč.

Policija je odgovorna za postopke intervencije priseljencev, ki so zelo ranljiva skupina. Potrebujejo konkretno znanje o tem kako podpreti integracijo priseljencev, kako jim pomagati v nujnih primerih in ob istem času kako komunicirati z njimi.

Poleg teh so rastoča skupina vključenih v postopke socialne in izobraževalne integracije priseljencev tudi prostovoljci. Tudi njim je potrebno dati znanje, spretnosti za multikulturni pristop kot tudi način, kako podpirati in krepiti priseljence. Predstavniki teh skupin imajo tudi drugačen dostop do dodatnih izobraževanj in možnosti za izboljšanje svojih spretnosti in kompetenc pri delu s priseljenci, npr. v Nemčiji obstaja velika potreba po dodatnem izobraževanju za prostovoljce, pri drugih projektnih partnerjih npr. na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji se policija in država soočata z novimi izzivi povezanimi s krizo priseljevanja v Evropo.

Več o projektu najdete na naslednji povezavi http://www.similarproject.eu/home/ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualno

Projekt EILMUS + SIMILAR se je začel novembra 2016. Namen projekta je omogočiti boljše in učinkovitejše vključevanje priseljencev v novo okolje. Zato smo v začetni fazi projekta izvedli vrsto intervjujev z ljudmi, ki imajo neposreden stik s priseljenci (npr. učitelji, socialni študenti, občinski uradniki, prostovoljci) in zainteresirane strani na področju integracije in socialne zaščite. Po drugem projektnem sestanku smo pripravili nacionalno poročilo in zbrani podatki nam bodo v veliki meri pomagali razviti "Usposabljanje za ozaveščenost in empatijo za spodbujanje dela s priseljenci". Vodnik bo v slovenskem jeziku na voljo tudi vsem, ki vsakodnevno prihajajo v stik s priseljenci in jim pomagajo pri delu z njimi.

Prebrano 762 krat Nazadnje spremenjeno v Petek, 27 Oktober 2017 15:58