HOPE – „Helping wOmen gain PowEr in their lives”

01 Marec 2022

           

Novi ERASMUS+ projekt HOPE se osredotoča spodbujanju žensk z manj priložnostmi, da prepoznajo svoje kompetence in prednosti ter s tem olajšajo svojo (ponovno) integracijo na trg dela in družbo.

Ozadje projekta je zmanjševanje revščine in socialne izključenosti žensk, kar je osrednja skrb Evropske komisije in ZN. Program znanj in spretnosti za Evropo, sprejeta leta 2010, je vodilna pobuda, ki jo je predlagala Evropska komisija, da bi ljudem ponudila nove priložnosti, na primer z vseživljenjskim pridobivanjem kvalifikacij in spretnosti ter tako povečala stopnjo zaposlenosti. Tu se ProfilPASS uveljavi kot orodje za ocenjevanje kompetenc, saj je razvit posebej za ciljno skupino žensk, ki jim grozi revščina. Nadaljnji cilj je enakost spolov, ki je opredeljen v Načrtu za trajnostni razvoj 2030, ki so jo razglasili ZN, in v Strategiji enakosti spolov 2020–2025, ki jo je pripravila Evropska komisija. Projekt HOPE zasleduje cilj podpore svetovalnemu delu pri ugotavljanju kompetenc in prednosti ter opolnomočenju žensk v zvezi z (ponovno) integracijo na trg dela.

Cilj projekta HOPE, ki ga financira EU, je podpora svetovalnemu delu in predvsem ugotavljanje kompetenc žensk v zvezi z (ponovno) integracijo na trg dela. Svetovanje z novo razvitim ProfilPASS-om je namenjeno spodbujanju žensk z manj priložnostmi, da prepoznajo svoje kompetence in prednosti ter s tem olajšajo njihovo (ponovno) integracijo na trg dela in družbo. Ženske so pogosteje v situacijah, ki jih ogrožajo revščina, npr. zaradi prekinitve zaposlitve ali prehoda na krajši delovni čas zaradi varstva otrok in/ali skrbi za sorodnike, nižjih dohodkov, migracijskih in begunskih izkušenj ter samskih ali ločenih žensk z otroki. S svetovanjem je mogoče prepoznati kompetence in jih nato skupaj s svetovalcem umestiti v morebitna ujemajoča se poklicna področja in razviti individualni načrt glede njihovih nadaljnjih izobraževalnih in/ali delovnih poti. S pomočjo vodenega skupinskega svetovanja je omogočen stik z vzornicami in drugimi ženskami v podobnih situacijah. S tem krepijo lastno samopodobo, gradijo samozavest in postavljajo pod vprašaj kulturne vloge spolov.

Projekt pridobi poseben pomen glede na svetovno pandemijo COVID-19, ki spodbuja tradicionalne vloge spolov in tako zaostruje položaj žensk, ki jim grozi revščina. Cilj projekta je spodbujati dolgoročne pozitivne učinke s (ponovnim) vključevanjem žensk na trg dela kot zgled drugim, npr. lastnim otrokom.

Prebrano 183 krat Nazadnje spremenjeno v Torek, 14 Junij 2022 07:13