Projekt KA1 - Osnovna šola za odrasle

16 Avgust 2021

 

Program osnovne šole za odrasle je prilagojen izobraževanju odraslih. Financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačen.

Osnovna šola za odrasle je za prebivalce Slovenije ustavna pravica. Program Osnovne šole za odrasle je pripravljen in prilagojen odraslim, ki jim ni uspelo zaključiti redne osnovne šole, izvajajo pa ga ljudske univerze. Pa vendar je evalvacija obstoječega programa pokazala, da le-ta ni dovolj prilagojen potrebam odrasle populacije, zlasti potrebam nekaterih ranljivih skupin, ki težko dosegajo načrtovane cilje. Sodelujoči udeleženci v projektu mobilnosti KA1 Osnovna šola za odrasle si prizadevajo, da bi se v omenjenem izobraževalnem programu v prihodnosti čim bolje odzivali na potrebe in želje udeležencev programa osnovne šole za odrasle in pri tem dosegali sodobne zahteve izobraževanja odraslih kot tudi sledili evropskim smernicam, ki v središče postavljajo prav pridobivanje ključnih kompetenc.

Na področju pridobivanja temeljnega znanja in spretnosti odraslih je francoski model še posebej zanimiv. Iz tega razloga se na učno mobilnost v Francijo, katere sistem izobraževanja odraslih se opira na sistem socialnega partnerstva in sodelovanja vseh deležnikov, odpravlja 14 posameznikov iz različnih organizacij (Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje), ki predstavljajo pomemben del te vertikale.

V Slovenijo bomo po mobilnosti prinesli primere dobre prakse tako na področju osnovne šole za odrasle kot tudi glede načinov in metod za ravnanje z ranljivimi ciljnimi skupinami ter validacijo že pridobljenih znanj. Rezultati in novo pridobljena znanja bodo kasneje preneseni na izvajalske organizacije v Sloveniji.

Prebrano 242 krat Nazadnje spremenjeno v Torek, 01 Marec 2022 19:30