SNAIL - Slow, Necessary and improves the level

01 Oktober 2020

                     

Dandanes je tempo dela divji, večopravilnost pa je prepoznana kot pomembna spretnost. Kljub temu je ideja, da smo bolj učinkoviti, če opravljamo več stvari naenkrat zmotna. Dokazano je, da opravljanje več nalog hkrati na delovnem mestu zmanjša storilnost in osredotočenost, poveča možnost napak pri delu ter povzroča anksioznost in stres. Omenjeno je razlog, zakaj moramo najti ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem in prav to je področje, kjer počasno in osredotočeno delo postane pomembno.

Vrednost projekta: 279.865 €

Koordinator projekta: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji v projektu: Indepcie (Spain), GrowthCoop (Spain), Orange Hill (Poland), I&F-Education and development (Ireland), C.P.I.P. (Romania)

Trajanje: 1. 10. 2020 – 31. 10. 2022

 

Projekt SNAIL – »Slow, Necessary and Improves the Level« poteka v okviru programa ERASMUS+ v sodelovanju s partnerji iz Španije, Irske, Poljske, Romunije in Slovenije, ki se ukvarjajo z vse bolj izrazito pomembnostjo ustreznega prepoznavanja potreb delavcev in ozaveščanja o transformaciji delovnega procesa v tem hitro spreminjajočem se svetu. Cilj projekta je ozaveščanje vodij podjetij in zaposlenih o pomembnosti zmanjšanja hitrosti dela, povečanju osredotočenosti na posamezno nalogo ter s tem izogibanju večopravilnosti. Opravljanje več nalog hkrati lahko vodi na dolgi rok v izgorelost delavcev, ki je pogost pojav današnjega hitrega tempa dela.

V okviru projekta SNAIL so nastali trije rezultati:

-        „POČASNI ŠEF“ - študija o pomenu osredotočenosti in nevarnostih večopravilnosti,

-        „DELAJ POČASI, DELAJ BOLJE '’ – skupno poročilo fokusnih skupin/intervjujev, namenjen pa je zaposlenim, s ciljem kako upočasniti notranji delovni tempo za boljšo produktivnost in ustvarjalnost.

-        Trening „POČASNO USPOSABLJANJE“, kjer je nastal Priročnik za moderatorje, ki služi za usposabljanje mentorjev v podjetjih na temo boljše osredotočenosti na posamezne naloge.

Namen projekta SNAIL je omogočiti lažji dostop do možnosti usposabljanja odraslih z nizko stopnjo spretnosti, znanja in kompetenc, ter jim s tem na podlagi identifikacije spretnosti in prilagojenih učnih programov spodbudil h krepitvi ključnih kompetenc. Skladno s priporočili Sveta Evrope, ki določajo osem ključnih kompetenc, potrebnih za osebnostno rast, trajnostni način življenja in zaposljivost, se projekt SNAIL osredotoča na osebne in socialne spretnosti kot tudi na zmožnost pridobivanja novih kompetenc, predvsem sposobnosti “konstruktivnega sodelovanja z drugimi in upravljanja z lastno karierno potjo”. 

Projekt SNAIL se še posebej osredotoča na manj usposobljene odrasle, ki hkrati predstavljajo tudi pomembno ciljno skupino v projektu. Gre za tiste, ki opravljajo rutinsko delo, imajo nefleksibilen delovni čas in so se zaradi pomanjkanja takšnih in drugačnih spretnosti znašli v brezizhodnem položaju. Hkrati je na nizki ravni tudi njihovo osebno zadovoljstvo, občutek vrednosti oziroma t.i. “čustvena plača”. Manj ko so zaposleni usposobljeni in manj spretnosti ko imajo razvitih, večje je tveganje, da zapadejo v neizbežen krog rutinskega, dolgočasnega in nezadovoljivega dela. Projekt SNAIL želi ta krog prekiniti in to z usposabljanjem in preusmerjanjem odraslih bodisi na ali izven delovnega mesta. V sklopu projekta bo na voljo nabor orodij in tehnik, ki bodo posameznikom pomagali iskati ravnovesje med profesionalnim in zadovoljivim zasebnim življenjem.

Eden izmed projektnih rezultatov je posvečen tudi nadgradnji in razvoju kompetenc izobraževalcev in drugega osebja, ki deluje na področju poučevanja odraslih, še posebej na področju ocenjevanja njihovega predhodnega znanja in spretnosti ter motivacije za učenje. Sam po sebi projekt SNAIL predstavlja “inovativno rešitev” in nudi podporo mentorjem in izvajalcem, ki so v podjetju zadolženi za uvajanje počasnega dela.  

Projekt SNAIL želi podjetnikom, vodjem, manjšim do srednjim podjetjem in delavcem omogočiti:

  • partnersko mrežo iz vsaj 6 sodelujočih organizacij v petih evropskih državah,
  • možnosti opredelitve slabih navad pri upravljanju delovne produktivnosti,
  • možnost opredelitve vpliva navad na vsakodnevno delovanje,
  • odkrivanje nevarnosti in priložnosti teh navad v povezavi s produktivnostjo,
  • poznavanje boljšega upravljanja delovne produktivnosti zaposlenih,
  • prepoznavanje koristi projektnih rezultatov za podjetja in delavce,
  • nabor orodij in študij primerov za usposabljanje,
  • izvajanje počasnega dela v manjših in srednjih podjetij,
  • razširjanje rezultatov drugim institucijam, ki bi jim lahko bila ta tematika koristna.

 

Kontakt:

Tadej OPRČKAL

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Tina OJSTERŠEK

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Telefon: 03 898 54 66

 

Več informacij na:

                        

 

Aktivnosti v projektu

Novičnik 1    Novičnik 2    Novičnik 3    Novičnik 4    Novičnik 5

Prvi EPALE članek

Drugi EPALE članek

 

Intelektualni rezultati

IO1 - SLOW BOSS

V prvem delu projekta smo skupaj s projektnimi partnerji naredili konkretno analizo stanja v posamezni državi partnerske institucije, s pomočjo katere smo dobili vpogled v količino časa, ki ga preživimo na delovnem mestu, splošno storilnost zaposlenih, povezano z nivojem storilnosti, delovno odsotnost, večopravilnost in njen vpliv na učinkovitost in storilnost, čustveno plača in motivacijo.

               

IO2 - WORK SLOWLY, WORK BETTER

V prvem delu smo izvedli intervjuje s predstavniki izbranih podjetij v obliki fokusnih skupin. Pri tej nalogi smo se osredotočili na delovni ritem zaposlenih. Partnerji so 12 sovražnikov, pridobljenih v prvem intelektualnem rezultatu, uporabili kot izhodišče za pridobitev različnih mnenj prisotnih vodij in zaposlenih. Vsak partner je izvedel delavnice v treh podjetjih - ne glede na sektor ali velikost, v katerih so vodje in zaposleni izpolnili vprašalnik. Delavnice so zaposlenim omogočile, da so se seznanili s težavami in ovirami v njihovih podjetjih ter pridobile koristne informacije o tempu dela in produktivnosti.

V drugem delu je konzorcij partnerjev preizkusil razvita orodja še v praksi. Cilj tega je bil preveriti, ali so orodja, razvita v okviru projekta, točna, učinkovita in uporabna z vidika ljudi, ki jih bodo uporabljali (vodje, trenerji, moderatorji, svetovalci, psihoterapevti) in njihovih končnih uporabnikov (podjetniki, vodje in zaposleni v MSP). Faza testiranja omogoča oceno posameznih orodij in pridobivanje povratnih informacij od njihovih uporabnikov (neposrednih in posrednih).

           

IO3 - SLOW TRAINING

V zadnjem delu projekta so partnerji izdelali Priročnik za moderatorje, v katerem so zbrane informacije o projektu, ključnih ugotovitvah in modulih ter orodjih - na voljo v vseh partnerskih jezikih in e-obliki. Omenjen priročnik bodo lahko uporabljali trenerji in moderatorji pri implementaciji sistema orodij SNAIL v podjetjih.

     

 

Uvodni predstavitveni kratki videi za Priročnik za moderatorje

S klikom na sliko boste preusmerjeni na spletno stran, kjer si boste lahko pogledali kratke predstavitvene filme o posameznem poglavju Priročnika za moderatorje.

 

Pomembno!

Počasno delo ne pomeni, da delate počasneje, temveč da se pri delu bolj osredotočite na posamezne naloge in ste pod manjšim časovnim pritiskom. Poleg vodij je pomembno tudi, da delavci na praktičen način ponotranjijo vzorce in poskušajo v svoj delovni urnik vnesti oziroma vpeljati nove navade. Za dosego tega cilja, je bilo razvitih 24 orodij za praktične delavnice.

Vse zgoraj navedeno je bistvo projekta SNAIL, ki temelji na večji produktivnosti na delovnem mestu, mirnosti pri delu, predanosti, osredotočenosti in užitka v kreativnem procesu. Gre za osredotočeno delo, ki pogosto privede do boljših rezultatov.

Prebrano 812 krat Nazadnje spremenjeno v Nedelja, 01 Januar 2023 21:33