TIWA - The Ideal Workplace Atmosphere

01 November 2019

    Projekt TIWA bo deloval v podporo horizontalnih prednosti posameznikov pri pridobitvi in razvoju osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc, da bi izboljšali možnosti za zaposlitev in razvili njihove družbeno-vzgojne in osebne kompetence, kot tudi njihovo vključenost v državljansko in družabno življenje.

Projekt TIWA bo deloval v podporo horizontalnih prednosti posameznikov pri pridobitvi in razvoju osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc, da bi izboljšali možnosti za zaposlitev in razvili njihove družbeno-vzgojne in osebne kompetence, kot tudi njihovo vključenost v državljansko in družabno življenje. Večina delavcev, ki so zaposleni za polni delovni čas, preživi več časa na delovnem mestu kot doma, zato je ustrezen in zdrav razvoj družbenih veščin in medčloveških odnosov pomemben del njihove profesionalne kot tudi osebne rasti. Osebna rast ima močan vpliv na delovno okolje, vpliva na produktivnost, na zdravo in uspešno delovno okolje ter tudi na stabilnost delovnih mest in preživetje podjetij. V povezavi s prednostnimi nalogami projekta Erasmus+ bi lahko rekli, da razvijamo spretnosti za »hitro spreminjajoči se svet, ki vključujejo tudi podjetniško mišljenje, kritično razmišljanje in kreativnost kot tudi spretnosti, ki so usmerjene v prihodnost«. Prednostne naloge tega projekta bodo vključevale »dejavnosti, ki podpirajo izobraževanje v povezavi z delovnim procesom in bodo vključevale inovativne metode učenja«, kot so pomembnost in uporaba strategij čustvene inteligence na delovnem mestu. Projekt »lahko prispeva k višji kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter podpira prehod med različnimi vrstami izobraževanj in usposabljanj.«

Projekt ima dve ciljni skupini. Prva ciljna skupina so podjetniki, menedžerji in vodje, druga pa zaposleni, posebej cilja na skupino nizko usposobljenih. Cilj projekta je okrepiti razvoj prijaznega in pozitivnega načina vodenja za prvo ciljno skupino (poskuša ustvariti pozitivno in produktivno okolje na delovnem mestu), hkrati pa tudi okrepiti občutek odgovornosti za to okolje pri zaposlenih, s ciljem izboljšanja produktivnosti in stabilnosti delovnih mest. Poleg tega želi projekt TIWA uporabiti pripomočke s področja čustvene inteligence (vplivajoč tako na lastne kot tudi medosebne odnose, kako obvladovati lastna čustva kot tudi čustva drugih), da bi izboljšali motivacijo ciljnih skupin, s poudarkom na razvoju strategij, ki spodbujajo nižje kvalificirane odrasle k izboljšavi in nadgradnji lastnih veščin.

Prebrano 135 krat Nazadnje spremenjeno v Torek, 10 Marec 2020 19:58