CORE - assessing COmpetences for REintegration

01 Oktober 2019

             Posameznik pogosto ne prepozna svojih kompetenc, ki jih je pridobil skozi življenje z neformalnim izobraževanjem, prostovoljnim ali podobnim delom. Zato je eden od glavnih ciljev projekta CORE, pomagati mladim odraslim, da prepoznajo svoje kompetence in najdejo pot (nazaj) v izobraževanje in / ali zaposlitev. 

Brezposelnost mladih je pereče vprašanje v EU in tudi širše. V letu 2016 je bilo več kot 6,3 milijona mladih ljudi (tj. 15–24 let) v EU, ki niso bili niti zaposleni niti se niso izobraževali ali usposabljali (NEET). V nekaterih državah kandidatkah za EU (zlasti v Makedoniji), je ta delež še večji kot v Bosni in Hercegovini. Pogosto brezposelnost mladih vpliva na ciljno skupino ranljivih in prikrajšanih mladih, tudi socialnomarginalizirane skupine, kot so Romi. Glavni razlog za brezposelnost v tej skupini je, da jim je iz različnih razlogov oteženo, da bi končali formalno izobraževanje. Zato pogosto ne morejo dokazati svojih kompetenc, ki so jih pridobili skozi življenje z različnimi deli ali neformalnim izobraževanjem. Za to skupino je še posebej pomembno, da ima neformalno pridobljene kompetence ocenjene in priznane, kar jim pomaga najti najboljše delo, ki ustreza njihovemu kompetenčnemu profilu ter povečuje njihovo samopodobo.

Glavni cilj projekta CORE je torej pomagati ranljivim in prikrajšanim mladim, da najdejo svoje pot (nazaj) v izobraževanje in / ali zaposlitev. V ta namen bo orodje ProfilPASS za ocenjevanje kompetenc, prilagojen potrebam ranljivih skupin oseb, kot so mladi odrasli.

ProfilPASS izhaja iz predpostavke, da je vsaka oseba v svojem življenju pridobila spretnosti, vendar se jih pogosto ne zavedajo. ProfiPASS za mlade, ki bo nastal v okviru projekta, bo slednjim pomagal pri odkrivanju njihovih kompetenc in bo prilagojen njihovim potrebam. Projekt CORE bo izhajal iz že obstoječega ProfilPASS-a za mlade, vendar z namenom, da se bodo razvila dodatna uporabna gradiva, ki bodo ustrezala potrebam mladih odraslih in njihovim kompetencam. Prilagojeni ProfilPASS bo jedro te zbirke orodij.

ProfilPASS je orodje za samoevalvacijo, ki ljudem pomaga razmišljati o sebi, kar je lahko zahteven postopek. Zato bo pomoč strokovnega svetovalca bistveni pogoj uspešnega dela s ProfilPASS-om. CORE bo to uresničeval s poudarkom na drugem glavnem cilju, in sicer na razvoju kompetenc svetovalcev.

Več o napredku in rezultatih projekta pa na CORE spletni strani. 

Aktivnosti:

Obširno poročilo o identifikaciji potreb

S projektnimi partnerji v projektu CORE (iz držav Bosna in Hercegovina, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija in Slovenija)  smo izdelali obširno poročilo o mladih odraslih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEETs). Poročilo vsebuje analizo stanja ciljne skupine v partnerskih državah in vključuje tudi povzetke primerov dobrih praks in priporočil za nadaljnji razvoj orodja ProfilPASS in kompleta orodij CORE.

Učni načrt za svetovalce

Učni načrt CORE temelji na zbirki orodij CORE in novem ProfilPASS - začnite svojo kariero!.

Vsebuje navodila in predloge za usposabljanje za svetovalce, ki zadevajo tako vsebino usposabljanja kot metode dela.

Priročnik/navodila za svetovalce

CORE priročnik za svetovalce je podporni dokument zbirki orodij CORE in orodju ProfilPASS - začnite svojo kariero !. Vsebuje dodatne informacije kot tudi navodila in predloge za svetovalce, kako lahko zbirko orodij CORE in ProfilPASS – zaženite svojo kariero!  uporabijo v praksi.

Zbirka orodij

Nabor orodij CORE zajema 18 orodij za vrednotenje kompetenc in poklicno usmerjanje iz različnih držav z različnimi metodološkimi ter vsebinskimi usmeritvami. Ta orodja so primerna za svetovanje mladim odraslim NEET (niso vključeni v proces zaposlovanja, izobraževanja ali usposabljanja). Poleg tega  vsebuje nabor orodij priročnike, smernice in učna gradiva, ki služijo opolnomočenju in izpopolnjevanju NEET ter s tem izboljšujejo  njihovo zaposljivost. Dodatna gradiva za svetovalce in razpoložljivi podporni programi za NEET na Zahodnem Balkanu dopolnjujejo CORE orodje.

ProfilPASS - kicka start your career!

ProfilPASS - začnite svojo kariero! je ključna komponenta zbirke orodij CORE. Gre za jezikovno in vsebinsko različico izvirnika ProfilPASS-a. Ta različica je bila razvita posebej za potrebe mladih prikrajšanih odraslih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET). Cilj ProfilPASS-a je omogočiti enostavno uporabo slednjega za ocenjevanje usposobljenosti in podpirati hiter (ponovni) vstop v zaposlitev in/ali izobraževanje.

 

Prebrano 472 krat Nazadnje spremenjeno v Petek, 13 Avgust 2021 08:34