MOVIE– Movies and image education

04 September 2016

               

Učenje s pomočjo filmov in slik je tema Erasmus+ projekta Movie. Kako učinkovito uporabiti že obstoječe posnetke, kako pripraviti nove in kako jih dobro integrirati v izobraževalne vsebine, bomo spoznali v prihodnjih treh letih.

Skozi ta projekt se želimo povezati in ustvariti mrežo društev, šolskih institucij in izobraževalnih organizacij, ki stremijo k izpopolnjevanju izobraževanja s pomočjo filmske in medijske vzgoje ter vizualnih podob. Ideja projekta izhaja iz težnje evropskih držav, da šolski kurikulum čimbolj približajo potrebam in zahtevam sodobne družbe.

Pri projektu sodelujejo partnerji iz 6-ih evropskih držav, in sicer Portugalske, Grčije, Italije, Romunije, Velike Britanije (Škotska) in Slovenije. V vseh omenjenih državah, razen Slovenije, se soočajo z – v evropskem merilu – nadpovprečnim deležem predčasnega opuščanja šolanja. Kot eno izmed možnosti preprečevanja prezgodnjega opuščanja vidimo v povečanju vključenosti medijske tehnologije in podob v šolskih učnih načrtih.

Glavni cilji projekta so zbrati in razširiti primere dobrih didaktičnih praks, ustvariti osnovo in navodila  za usposabljanja izobraževalcev in ostalih izobraževalnih delavcev. S tem nameravamo povečati motivacijo za učenje ter pripraviti in usposobiti učitelje za uporabo IT, družbenih medijev, filmskih in vizualnih vsebin ter drugih tehnološko-ustvarjalnih oblik pri pouku.

 

Prebrano 785 krat Nazadnje spremenjeno v Ponedeljek, 27 Julij 2020 13:08