SCOUT - aSsessing Competences fOr fUTure

05 December 2017

        

Projekt SCOUT - aSsessing Competences fOr fUTure

 

Projekt SCOUT temelji na projektu KISS, v katerem smo v Slovenijo prenesli orodje ProfilPASS. Gre za orodje, s pomočjo katerega ugotavljamo kompetence in spretnosti pri odraslih. V projektu SCOUT bomo orodje priredili za uporabo pri priseljencih. Načrtovano je tudi usposabljanje za mentorje. Projekt vodi Nemški inštitut za izobraževanje odraslih.

Projekt se osredotoča na prepoznavanje, poimenovanje in vrednotenje kompetenc odraslih priseljencev, s čimer bodo lažje našli delo, ustrezne izobraževalne vsebine in svoje mesto v novi družbi.

Eno izmed najpomembnejših orodij, ki ga bomo uporabili je metoda ProfilPASS, ki so jo razvili v Nemčiji in je prevedena ter prilagojena za nekaj evropskih držav. Temelji na predpostavki, da imajo ljudje sicer veliko znanja, ne zavedajo pa se svojih kompetenc in potencialov. S pomočjo ProfilPASS-a želimo osvetliti njihove kompetence, pridobljene z neformalnim izobraževanjem. To je še posebej pomembno za priseljence, saj se v novih državah pogosto srečujejo z nepriznavanjem poklicnih kvalifikacij, ki so jih pridobili v domači državi.

Metoda je zasnovana tako, da ljudje usmerijo pogled vase in začnejo razmišljati o sebi in svojih sposobnostih. Ob tem bomo usposobili svetovalce, ki bodo udeležence spremljali in usmerjali skozi proces. S tem želimo okrepiti udeležbo na trgu dela, pridobivanje sposobnosti in boj proti revščini.

Projekt vodi Nemški inštitut za izobraževanje odraslih, pri tem pa sodelujejo še organizacije iz Švedske, Avstrije, Grčije, Španije in Slovenije. To so države, ki se v okviru Evropske unije, v veliki meri soočajo s t. i. begunsko krizo in posledično integracijo priseljencev v njihovo družbo.

Cilj projekta je vzpostaviti sistem orodij in navodil, ki bodo prevedena v vse jezike partnerskih organizacij. Pri naslovnikih projekta (priseljencih) pa želimo okrepiti motivacijo in samozavest za uspešen vstop na nov trg dela in integracijo v družbo.

Prebrano 252 krat Nazadnje spremenjeno v Petek, 08 Junij 2018 14:23