RED - Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills

27 Oktober 2017

        

Projekt RED - Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills

 

S partnerji v projektu opozarjamo na težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želimo sodobno in inovativno platformo RED ("Spodbujanje Evropejcev za digitalno, pismenost in računalniško znanje"), ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na spletu.

Evropske države se že nekaj časa z različnimi projekti spopadajo z nizko funkcionalno pismenostjo svojih državljanov. Raziskave kažejo, da imajo funkcionalno slabo pismeni ljudje večjo možnost revščine, socialne izključenosti in ne kažejo zanimanja za kulturne in družabne dejavnosti ter programe vseživljenjskega učenja. To je lahko ovira tudi pri vsakodnevnem življenju, saj so zaradi tega izpostavljeni finančni nestabilnosti, v skrajnem primeru tudi kriminalu.

Cilj projekta je vzpostaviti inovativno platformo, ki bo odkrivala razloge za nizko pismenost, vsebovala bo nabor učnih gradiv, metod in pristopov, ki bodo ljudem nudili razlage splošnih javnih storitev na spletu na področju državne uprave, zdravstvenih institucij, zavarovalniških družb, izobraževalnih institucij in davčne uprave. Na voljo bodo tudi izročki z razlagami. Za večjo preglednost bo ustvarjen zemljevid organizacij, s pomočjo katerih bodo lahko prišli do informacij o ponudnikih tečajev in izobraževalnih vsebin.

V projekt bodo vključene lokalne oblasti, socialne službe in delodajalci, ki bodo naslavljali ciljno skupino ljudi, ki jo želimo opolnomočiti.

 

Aktivnosti:

1 članek 2 članek  
Prebrano 968 krat Nazadnje spremenjeno v Ponedeljek, 27 Julij 2020 13:25