06 December 2017

Razvoj participativnega modela za obnovo oz. vzpostavitev vrta v urbanem okolju za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

04 September 2016

               

Učenje s pomočjo filmov in slik je tema Erasmus+ projekta Movie. Kako učinkovito uporabiti že obstoječe posnetke, kako pripraviti nove in kako jih dobro integrirati v izobraževalne vsebine, bomo spoznali v prihodnjih treh letih.

04 September 2017

          

 »Flipped learning« prinaša dobrodošlo novost v slovenski izobraževalni prostor, v pouk ustrezno vpleta sodobno informacijsko tehnologijo, učence pa pritegne in smiselno aktivira.

05 December 2017

        

Projekt SCOUT - aSsessing Competences fOr fUTure

 

Projekt SCOUT temelji na projektu KISS, v katerem smo v Slovenijo prenesli orodje ProfilPASS. Gre za orodje, s pomočjo katerega ugotavljamo kompetence in spretnosti pri odraslih. V projektu SCOUT bomo orodje priredili za uporabo pri priseljencih. Načrtovano je tudi usposabljanje za mentorje. Projekt vodi Nemški inštitut za izobraževanje odraslih.

stran 1 od 4