01 November 2016

Projekt SCHOOL MOBILITY

V okviru projekta želimo identificirati potrebe in zahteve šol na področju prevozov učencev. Izdelati želimo profil in program za vodjo mobilnosti na posamezni šoli. Pripravili bomo podporna orodja in potrebna izobraževanja za osebje, ki se ukvarja z mobilnostjo otrok.  

01 November 2016

Projekt GIRDA

Projekt naslavlja starejše (55+) , ki nimajo izkušenj z uporabo digitalne tehnologije. V okviru projekta želimo uporabiti kot metodo razne igre na tablicah in na igriv ter zabaven način premostiti vrzel do znanja IKT. V projekt bomo vključili 210 starejših ter 35 mentorjev.

01 November 2016

Projekt SIMILAR

Projekt se osredotoča na integracijo migrantov, beguncev in azilantov. V okviru projekta bo izdelana analiza stanja in pregled obstoječih ukrepov ter programov. Nastal bo priročnik za ozaveščanje in zbir ukrepov za boljšo empatijo pri delu z migranti. V projekt bomo vključili izobraževalce, prostovoljce, strokovne delavce in migrante. 

22 Oktober 2015

                      

Projekt Diversity Management Extended

Zaradi gospodarske krize dijaki pogosto težko najdejo dobro prakso. Pripravništva pa so bistvenega pomena za dijake iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja in posledice, če prakse ne dobijo, so zelo hude. Če dijak ne uspe najti pripravništva ali ga ne uspe zaključiti, to ne le da ovira njegovo izobraževanje in vodi k opuščanju šolanja, ampak tudi ustavi njegov prehod na trg delovne sile.

V projektu bomo s partnerji razvili okvir, ki bo vključeval tako ukrepe vezane na dijake kot tiste vezane na delodajalce. 

stran 1 od 3