01 Oktober 2019

         Razvoj inovativnega učnega načrta na področju izobraževanja odraslih in poklicno usposabljanje za osebe z motnjami pri učenju (PID).

01 Oktober 2019

      Projekt The Hexagonal Leader bo deloval na področju prepoznavnosti spretnosti, podpornih ukrepov, ki podpirajo izobraževanje in mobilnost delovne sile, ter olajšal prehode med različnimi ravnmi dela in različnimi službami.

01 November 2019

    Projekt TIWA bo deloval v podporo horizontalnih prednosti posameznikov pri pridobitvi in razvoju osnovnih spretnosti in ključnih kompetenc, da bi izboljšali možnosti za zaposlitev in razvili njihove družbeno-vzgojne in osebne kompetence, kot tudi njihovo vključenost v državljansko in družabno življenje.

01 Oktober 2019

             Evropski projekt COOCOU, ki poteka pod okriljem Erasmus+, se osredotoča na priznavanje spretnosti, usposobljenosti in vrednotenje kompetenc oseb z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi. V okviru projekta se bo razvil nabor orodij, ki bodo služila kot pripomočki za vrednotenje in priznavanje teh kompetenc.

stran 1 od 6