07 November 2018

                                  

Projekt naslavlja učitelje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Izobraževalce želimo opremiti s kompetencami, s katerimi bodo sposobni prepoznati napačne (namenoma ali ne namenoma) informacije, ki so na voljo predvsem na socialnih omrežjih in številnih popularnih internetnih straneh.

06 December 2017

Razvoj participativnega modela za obnovo oz. vzpostavitev vrta v urbanem okolju za vključevanje ranljivih družbenih skupin.

04 September 2016

               

Učenje s pomočjo filmov in slik je tema Erasmus+ projekta Movie. Kako učinkovito uporabiti že obstoječe posnetke, kako pripraviti nove in kako jih dobro integrirati v izobraževalne vsebine, bomo spoznali v prihodnjih treh letih.

04 September 2017

          

 »Flipped learning« prinaša dobrodošlo novost v slovenski izobraževalni prostor, v pouk ustrezno vpleta sodobno informacijsko tehnologijo, učence pa pritegne in smiselno aktivira.

stran 1 od 4