14 April 2022

          

Cilj projekta je izdelati sistem izobraževalnih gradiv o upravljanju starosti za MSP in delavce, stare 55+.

01 Marec 2022

     

Ključni cilj projekta je zapolniti vrzel v pomanjkanju sistemskih rešitev za upravljanje podpore zaposlenim na področju duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje zaposlenih.

14 Junij 2022

          

Projekt ARiSE (The Right(s) School) želi v državah partnericah in širše dopolniti izobraževalne sisteme na področju izobraževanja o človekovih in otrokovih pravicah ter posebej poudariti skrb za ranljivost otrok.

14 Junij 2022

          

V tem projektu bomo razvijali skupen okvir za ocenjevanje, s poudarkom na formativnem spremljanju znanja, v okviru državljanske vzgoje po Evropi.

stran 1 od 7