Priprava uspešne predstavitve in sejmov

Priprava uspešne predstavitve in sejmov

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Datum: ponedeljek, 27. november 2017 od 9. do 13. ure
Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 z DDV)
Predavatelj: Matic Kadliček
PRIJAVNICA.

Predstavitve in sejmi so sestavni del trženja vsake organizacije. Predstavnik oz. razstavljalec običajno zanje potrebuje precej denarja, v mnogih primerih pa ni pričakovanega učinka. Delavnica podaja tehnike, kako lahko čim bolje izkoristite priložnosti, ki jih ponujajo predstavitve in sejmi. Razlogi za te so lahko lansiranje novega izdelka ali storitve, pridobivanje novih potencialnih uporabnikov in povečevanje naročil obstoječih strank. Določite cilje glede števila in vrste obiskovalcev, ki jih želite privabiti. Ugotovite, kdo so potencialni uporabniki in se dogovorite za najučinkovitejši način kasnejših stikov. Predstavitev in razstavni prostor naj bosta privlačna in dostopna. Najpomembnejši pa je profesionalni osebni nastop osebja, ki ključno pripomore k uspešni predstavitvi.

  • postavite cilje svoje organizacije, svoje osebne cilje in sistem aktivnosti po predstavitvi oz. sejmu
  • prepoznajte potencialne uporabnike med obiskovalci
  • dogovorite se za posejemske stike
  • profesionalno predstavite svojo organizacijo, vašo ponudbo in sebe

Delavnica je namenjena:

  • vsem, ki (sejemske) predstavitve načrtujete in pripravljate
  • vsem, ki se (sejemskih) predstavitev udeležujete kot razstavljavci, vodite razgovore z uporabniki in skrbite za realizacijo sejemskih dogovorov
  • vodjem prodaje in trženja
  • drugim vodilnim in vodstvenim delavcem, ki se udeležujete sejmov
  • prodajnikom

Več na: Akademija znanja

O IZVAJALCU

   Delavnico bo izvedel Matic Kadliček, univ. dipl. psih. Specializiran je za razvoj kadrov v gospodarstvu in je med prvimi slovenskimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, jih izobražuje ter vpeljuje učne centre ter druga orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja »mehkih« veščin, psihološkega ocenjevanja, coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«.

Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij pri Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Vsa leta je tudi zavzet mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in novo diplomiranih psihologov.