Povezujmo se: skrbimo za naravo, kulturo in našo infrastrukturo

IME OPERACIJE: POVEZUJMO SE: SKRBIMO ZA NARAVO, KULTURO IN NAŠO INFRASTRUKTURO.

NAMEN OPERACIJE: povezovanje občin in partnerjev na področju varovanja okolja, z uporabo naravnih materialov in izboljšanjem energetske učinkovitosti javnih stavb.

GLAVNI CILJI: z naravnim materialom lesom opremiti Kulturni dom Ljubno in Mozirje, menjava oken na Jakijevi hiši, nakup in montaža nove razsvetljave v Kulturnem domu Mozirje, združevanje ranljivih skupin, medgeneracijsko povezovanje, ogled razstav, predstav in obisk izobraževanj.

TRAJANJE OPERACIJE: 1.1.2021-31.12.2021

 

PARTNERJI:

Vodilni partner: Občina Nazarje

Ostali partnerji: Občina Mozirje, Občina Ljubno, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Kulturno prosvetno društvo Jurij in Projekt pro d.o.o.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

(www.eu-skladi.si)