Partnerska mreža sodelovanja CMU

Vse delavnice v okviru Centra medgeneracijskega učenja Šaleške doline so brezplačne.

Strokovno, prostorsko in finančno nam podporo nudijo: