Organizacija delovnega časa

Organizacija delovnega časa

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje
Datum: sreda, 29. november 2017 od 9. do 13. ure
Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 z DDV)
Predavateljica: Rosvita Novak
PRIJAVNICA.

 Iz vsebine izobraževanja:

 • ali je poznavanje določil  ZDR-1 dovolj?
 • obveščanje delavcev o delovnem času in delovnih obveznostih
 • delovni koledar, razpored dela
 • možnosti spreminjanje delovnega koledarja
 • letni/tedenski razpored dela
 • polni/krajši delovni čas
 • delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo in prerazporejen delovni čas) – pravice in obveznosti pogodbenih strank delovnega razmerja; možnosti po zakonodaji; omejitve
 • odmori in počitki (obveznosti in pravice)
 • letni dopust (pridobitev pravice, odmera, trajanje, izraba, možnost "izplačila")
 • spoštovanje določil o delovnem času (sankcije nespoštovanja)
 • uravnovešenje delovnega in prostega časa
 • Primeri in sodna praksa

 

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Vsem tistim, ki v okviru svojih delovnih obveznosti opravljajo tudi kadrovsko delo in kadrovskim delavcem ter direktorjem.

 Kaj so prednosti obiska našega izobraževanja?

 • Odlično odpredavana tematika, predvsem s praktičnim primeri izvajanja.
 • Spoznavanje kolegov  iz stroke  in izmenjava izkušenj.
 • Možnost predhodnega  zastavljanja individualnih vprašanj
 • Vsi prisotni prejmete potrdilo o udeležbi.

 

PREDAVATELJICA

    Rosvita Novak je univ. dipl. pravnica, z večletnimi izkušnjami na področju delovnega prava v gospodarstvu in javni upravi. Je sodnica porotnica na Delovnem sodišču v Celju. Njeno delovno področje zajema vsakodnevno svetovanje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje pri izbiri najustreznejših rešitev zanje, izvedbo postopkov za delodajalce v primeru ugotovljenih nepravilnosti; analiziranje dejanskega stanja pri delodajalcu in pripravo splošnih aktov delodajalca z vso potrebno spremljajočo kadrovsko dokumentacijo; izvajanje usposabljanj s področja delovnega prava, …