OCENJEVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV IN IZVEDBA NAPREDOVANJ V LETU 2016 ....OB UPOŠTEVANJU INTERVENTNIH UKREPOV

Ocenjevanje javnih uslužbencev in ostale postopke za njihovo napredovanje je potrebno izvesti do 15.3.2016.

 Javni uslužbenci, ki bodo izpolnili pogoje za napredovanje, bodo s 1.4.2016 napredovali v višji plačni razred.

Pravne podlage: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in zakonodaja o interventnih ukrepih.

Lokacija: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje

Datum:  sreda, 17. februar 2016 od 9. do 13. ure

Kotizacija: 130,00 € + DDV (158,60 € z DDV)

PRIJAVNICA.

 

NAPREDOVANJA V LETU 2016

Tudi v letu 2016 bo potrebno oceniti in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen bo potrebno pravilno izvesti postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za vse zaposlene v javnem sektorju.

Postopke bo potrebno izvesti najkasneje do 15.3. 2016, saj bodo javni uslužbenci s 1.4.2016 napredovali v višji plačni razred.

  Kaj boste izvedeli na seminarju?

 • Kako na pravilen način izvesti ocenjevanja in vse ostale postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev,
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo.

 

Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja:

 • Določitev napredovalnega obdobja,
 • Ravnanje v primeru pritožbe na oceno,
 • Ravnanje v primeru spremembe delovnega mesta ali prehoda na delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu in upoštevanje napredovanj,
 • Tek napredovalnega obdobja in določitev ocene v primeru prehoda k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.

 

Program seminarja:

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu, kot ga določa samo za namen napredovanja javnih uslužbencev 17. a člen ZSPJS,
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba),
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta, ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je lahko v višjem, istem  ali nižjem tarifnem razredu
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažjo komunikacijo pri ocenjevanju javnih uslužbencev in pri seznanitvi z oceno njihove delovne uspešnosti;

 

Komu je namenjen seminar:

Seminar je namenjen vsem

 • odgovornim osebam,
 • predstojnikom,
 • direktorjem
 • vodjem
 • ter strokovnim in kadrovskim delavcem,

ki bodo izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih. Namenjen je tudi vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki bodo prejeli ocene svojih delovnih rezultatov od svojih nadrejenih, in sicer na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo področje napredovanja v celotnem javnem sektorju.

Spoznajte celovit sistem napredovanja javnih uslužbencev.

 

Predavateljica: Mag. Mojca Fon Jager
Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, je izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev.

Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravi nove zakonodaje na področju plačnega sistema. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v letu 2002, v celoti pa se je začel uporabljati z avgustom 2008, po šestih letih pogajanj in usklajevanj z reprezentativnimi sidnikati javnega sektorja.

Predavateljica odlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev in bo podrobno pojasnila predpise v zvezi z izvedbo ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Poseben poudarek pa bo namenila razlagi interventne zakonodaje, ki je v letih 2011, 2012, 2013, 2014. 2015 in tudi 2016 posegla tudi na področje napredovanj nekaj manj kot 160.000 javnih uslužbencev.

Mag. Mojca Fon Jager je bila v septembru 2015 v Državnem zboru imenovana tudi za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.


Več informacij: http://www.planetgv.si/knjigarna/javni-usluzbenec-napredovanje