OBRAČUN PLAČ V JS in GOSPODARSTVU TER POVRAČILA STROŠKOV

LokacijaAndragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje;

Datum: torek, 29.9.2015  od 9. do 12.15 ure

Kotizacija130,00 € + DDV (158,60 z DDV)

PRIJAVNICA.

  PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

1. plače GOSPODARSTVO

 • zakonske podlage na delovno pravnem področju
 • obračun plač:sestavni deli plač (določitev osnovne plače, dodatki, bonitete,delovna uspešnost)
 • obračun prispevkov : od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • vse o izvršbi -  posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 • poročanje na REK obrazcih
 • odgovori na vprašanja udeležencev

1.a povračila in drugi prejemki iz delovnega razmerja

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • povračila na službeni poti
 • kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • letni dopust in regres za letni dopust
 • poročanje na REK obrazcih
 • odgovori na vprašanja udeležencev

2. plače JAVNI SEKTOR

 •  zakonske podlage na delovno pravnem področju
 • obračun plač:sestavni deli plač (uvrstitev v plačne razrede, napredovanja,  dodatki, delovna uspešnost da ali   ne?)
 • obračun prispevkov : od katere osnove moramo obračunavati in plačati prispevke za socialno varnost
 • posebnosti pri obračunu plač: starejši delavci, mladi, oprostitve plačila PIZ
 • vse o izvršbi -  posebnosti: vrstni red sklepov, novi zneski pri izvršbi
 •  poročanje na REK obrazcih
 • odgovori na vprašanja udeležencev

2. a  povračila in drugi prejemki iz delovnega razmerja

 • Vrste povračil iz delovnega razmerja (malica, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči,...)
 • kaj velja ZUJF ali kolektivne pogodbe
 • povračila na službeni poti
 • kako je s povračili, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas
 • letni dopust in regres za letni dopust
 • poročanje na REK obrazcih
 • odgovori na vprašanja udeležencev

 NOVOST: En teden po zaključku seminarja boste na elektronski naslov, ki ga bomo objavili na seminarju, imeli možnost zastavljanja vprašanj predavateljici v zvezi z odpredavano temo.

 PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka
Predavateljica je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih kot predavateljica.