Vizija, poslanstvo, vrednote

Zaposleni na Ljudski univerzi: Brigita Kropušek Ranzinger, Nada Mažgon, Mihaela Orozel, Mirjana Šibanc, Jasmina Felicijan, Alenka Mokotar, Biserka Plahuta, Mateja Moravec, Tadej Oprčkal, Metka Kramberger, edisa Kadrić, Vesna Elsner

VIZIJA
Po ustvarjanju izobraževalnih trendov prepoznana družbeno odgovorna izobraževalna organizacija za vse generacije v Evropi.

POSLANSTVO
V inovativnem učnem okolju Ljudske univerze Velenje nudimo vsem generacijam in različnim ciljnim skupinam sodobno in kakovostno znanje za osebni in karierni razvoj. Skupaj gradimo spoštljive in ustvarjalne odnose, motiviramo, svetujemo in spodbujamo uspešnost.

VREDNOTE
Spoštljivost
Z vsemi našimi zaposlenimi, udeleženci in poslovnimi partnerji ravnamo pošteno, enakopravno in prijazno.

Odgovornost
Svoje delo opravimo pravočasno, strokovno in dosledno.

Kakovost
V danih pogojih opravimo delo optimalno, strokovno in kakovostno. Sledimo standardom kakovosti v izobraževanju.