Naše delo in rezultati

Delavska univerza Velenje je bila ustanovljena 20. oktobra 1959 in je stara natanko toliko kot mesto Velenje. Svoje izobraževalno poslanstvo opravljamo že od vsega začetka in tako, kot so v preteklosti politične in gospodarske razmere v sami občini dajale večji ali manjši pečat tudi na pestrost ponudbe izobraževalnih oblik namenjenim občanom Velenja in širše okolice, tako se na hitre spremembe odziva tudi danes.

Danes je poslanstvo Ljudske univerze Velenje ponuditi občanom zanimive in kvalitetne izobraževalne programe ter graditi odnose z udeleženci s spremljanjem njihove uspešnosti, motiviranjem in svetovanjem. S hitrim odzivanjem na spremembe v okolju ponujamo programe, ki so zanimivi za kar najširši krog naših udeležencev. 

Letno je v naše programe vključenih preko 4000 udeležencev, ki pridobivajo znanja na naslednjih področjih:

 • Osnovnošolsko izobraževanje odraslih 
 • Izobraževanje za pridobitev poklica 
 • Usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela 
 • Jezikovno izobraževanje 
 • Računalniško usposabljanje 
 • Seminarji, tečaji, delavnice 
 • Programi za prosti čas 

Pomembna dejavnost našega zavoda so tudi brezplačne možnosti, ki jih nudimo našim udeležencem:

 • Središče za samostojno učenje Velenje 
 • Središče za samostojno učenje Nazarje 
 • Središče za samostojno učenje Šoštanj 
 • Učna pomoč 
 • Informiranje in svetovanje v Svetovalnem središču Velenje

Analize zadovoljstva naših udeležencev v izobraževanju kažejo, da je največjega pomena zanje pridobljeno novo znanje, izmenjava medsebojnih izkušenj in prijazna beseda. In na tem gradimo naprej.

 

Sample image

Rezultati našega dela v preteklem šolskem letu

Skupno smo na Ljudski univerzi Velenje v preteklem šolskem letu izvedli 330 različnih izobraževalnih oblik v  40.891 pedagoških urah in s 5.948 udeležencev.

Središče za samostojno učenje Velenje je obiskalo 394 udeležencev, kateri so opravili 13.290 ur učenja.

Center za samostojno učenje Nazarje je obiskalo 108 udeležencev, kateri so opravili 2.596 ur učenja.

Središče za samostojno učenje Šoštanj je obiskalo 81 udeležencev, kateri so opravili 732 ur učenja.