Možnost povračilo stroškov šolanja do 2.500,00 eur

 

Obveščamo vas, da Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije nudi povračilo do 2.500,00 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje.

Posameznike, ki nimajo dokončane srednje šole ali bi želeli pridobiti nova (formalna) znanja, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije spodbuja, da se ponovno vključijo v učni proces. Ob zaključku šolanja se lahko prijavijo na aktualni javni razpis sklada in si povrnejo do 2.500,00 evrov stroškov za srednješolsko izobraževanje, kar vključuje tudi delovodske, poslovodske in mojstrske izpite.

Več na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/dvig-izobrazbene-ravni-in-pridobivanje-poklicnih-kompetenc-dir/nikoli-ni-prepozno/

 

 

Nahajate se: Home Novice Možnost povračilo stroškov šolanja do 2.500,00 eur